HAMAR: - Et veldig godt resultat, men det er fortsatt langt igjen til vi når det målet vi har satt oss om 450.000 kroner, sier Oddmund Blakseth, leder i Storhamar yngres avdeling.

450.000 kroner tilsvarer et beløp på 150 kroner for 10 prosent av Hamars befolkning. Det mener Blakseth bør være innen rekkevidde.

Mange tiltak
Det renner fortsatt inn penger i kassa til yngres, og klubben har også levert ut omtrent 300 giroer til folk som har sagt ja til å være støttemedlemmer, men som ennå ikke har betalt. Blakseth håper ikke disse giroene blir glemt i julestria.

De drøyt 300.000 kronene fordeler seg på 60.000 - 70.000 kroner på ringeaksjonen og 110.000 kroner på dør-til-dør-aksjonen. Resten er kommet inn på markedsrettede tiltak.

Aksjonen utvides
Foreløpig har Storhamar yngres konsentrert seg om de nærliggende skolekretsene. Planen er å fortsette aksjonen over nyttår i mer omkringliggende skolekretser.

- Pengene kommer godt med i en tom klubbkasse. Det er ikke småtterier som kreves i form av egenandeler for å drive lag i yngres avdeling i ishockey:
Snittet på treningsavgiftene ligger på 3.300 kroner. Ishockeyskolen koster 600 kroner. For å spille på U19, koster det i dag 5.500 kroner. Det samme koster det for topputøverlinja. For de eldste, som satser hardt på hockey, koster det 10.000 kroner å være med.

Egenandeler i tillegg
I tillegg kommer egenandel for samtlige spillere på bussreiser. Dette tilsvarer 140 kroner for eksempelvis en tur til Oslo. 40 prosent av utgiftene til bussreisene blir dekket inn gjennom egenandeler.

Neste år vil disse avgiftene øke ytterligere. Hvor stor økningen vil bli, blir det tatt stilling til senere.
I tillegg til dette drives det fortløpende med dugnader for å bedre den økonomiske situasjonen i yngres avdeling.

Styrket organisasjon
Noe godt har det kommet ut av krisa, slik Blakseth ser det.

- Krisa har styrket oss. Vi har bygd ut organisasjonen vår til å få flere viktige underutvalg til styret i yngres. I disse utvalgene har vi fått dyktige folk i mange viktige posisjoner, sier Oddmund Blakseth.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00