Ottestad ungdomsskole går mot en høst uten kantinetilbudet de har hatt til nå.

Reaksjonene fra elevene har vært umiddelbare og sterke. Etter vårt syn er spørsmålene deres gode: Med alt vi hører om av utfordringer skolene våre står i, kan det være forsvarlig å kutte ut en populær og lavterskel sosial arena som tilbyr næringsrik mat til en billig penge?

Elevene trekker frem flere ting som taler imot. De setter stor pris på en ekstra voksenperson å snakke med, som lager grøt og varmmat, lytter til småpraten deres og skaper en sosial sone på skolen.

Læringen blir bedre når man har mat i magen. Da er det så fint å ha en kantine man kan kjøpe mat i, påpeker en elev i et innlegg. Når man er sulten i timene, er det vanskelig å konsentrere seg, og man mister lettere fokus. Et annet innlegg beskriver hvordan det å spise sammen på tvers av klasser, bygger et sterkere skolemiljø. Det rullerende ansvaret med å hjelpe til, lage toast og rydde ligger det også læring i, påpeker en gruppe niendeklassinger i HA.

Hvis vi ikke får ha kantine, hvorfor får ansatte i kommunebygget ha det da? spør noen. Og mer retorisk: "Hva er det egentlig dere sparer til? Enda flere sædcellestatuer?"

Fra skolens side bedyrer de at de fortsatt skal ha et mattilbud, men ikke på samme nivå som i dag. Med en klasse mindre sammenlignet med i år, blir den økonomiske rammen redusert fra høsten av. Kantinelokalene er avsatt til tilpasset undervisning. Kjøkkenet skal brukes i supplerende opplæring, og kantina må bli klasserom.

Tøffe prioriteringer er den nye hverdagen. Særlig om ikke skolestrukturen endres.

Det gjør vondt på flere måter. Særlig i Ap, vil vi tro. For det første er dette, sammen med byggehøyder, det som splitter både partigruppa og velgerne så det svir. Det er allerede innledet driftskutt i størrelsesorden 10 millioner innenfor skole- og barnehagesektoren.
Ved å si fra seg mulighet til å ta ned kostnader, rammes flere barn og unge.

For det andre er mindre subsidiert skolemat stikk i strid med partiets program.

Foran forrige kommunevalg i 2019 ga Jonas Gahr Støre gratis skolemat i hele landet som et av partiets viktigste løfter. I Hurdalsplattformen fra 2021 står det også nedfelt at «Regjeringen vil gradvis innføre et daglig sunt, enkelt skolemåltid og daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet for skolene til å organisere dette selv.»

Men så langt har ikke Ap-Sp-regjeringen greid å finne midler til skolemat i budsjettene. De ansvarlige departementene jobber fremdeles med kunnskapsinnhenting om hva som er gjort til nå, og hvordan det gjøres i ulike kommuner.

I mellomtiden burde det være siste utvei for skoleeiere å bryte innarbeidete og høyt verdsatte vaner som fremmer trivsel og god elevhelse.