I dag åpnet jeg debattsiden til HA og gledet meg til å lese den lokale politiske debatten, som jeg nå følger fra utlandet. Det som i stedet møter meg, er gamle menn som klager på at politikere er synlige og aktive, typisk janteloven.

Jeg mener det er viktig at vi har politikere som er aktive i media og løfter aktuelle saker som berører befolkningen, på både godt og vondt. Dette er trossalt en del av jobben til en politiker og når man ser politikere i media, da vet vi velgere at de gjør jobben sin.

Man bør heller snu på spørsmålet, hvor er de andre fylkespolitikerne eller resten av stortingsbenken til Innlandet? Vi hører sjeldent fra dem. Hvorfor er de så tause? Jeg kjenner knapt til dem, med unntak av Anna Molberg.

Les også

HA, FrP og Ap

Det blir helt feil å rette kritikk mot HA, kritikken bør heller rette seg mot de politikerne som sjeldent er i media og de som har et lavt aktivitetsnivå.

Det at FrP henvender seg hyppig til HA, resulterer jo selvsagt i flere oppslag. Det er jo klart at FrP ikke får spalteplass ved hver henvendelse, da hadde HA sin hjemmeside kun bestått av FrP-saker! Dette gjenspeiler bare det høye aktivitetsnivået våre FrP-politikere holder.

Les også

Fremskrittspartiet – misnøyens parti

Det er imidlertid interessant at de samme eldre mennene som klager på at FrP får for mye spalteplass, bidrar til økt fokus og mer spalteplass for partiet, de tydelig misliker.

Disse eldre mennene bør heller bruke tiden sin på hjelpe «sine» stortingsrepresentanter med å få mer plass i HA, siden de tydeligvis ikke klarer det selv.