NOAH-lederen kommenterer mitt innlegg fra sist torsdag om at hun vet for lite, på denne måten: «Det er åpenbart at Skaaret også mener at forskerne ved NTNU «vet for lite», og at det i hans verden kun er FNR som sitter med den rette viten om ulven i Norge og hvordan man skal forholde seg til vern av den – eller utradering, som jo er FNRs formål.»

Og deretter setter hun fram en del påstander om FNR som bedre enn noe bekrefter at hun vet for lite og argumenterer videre på det grunnlaget. Det får organisasjonen eventuelt ta seg av.

Til det som berører mitt innlegg: Nei, jeg mener ikke at forskerne vet for lite, men det de vet, er ikke alltid like relevant i forhold til dagens stridsspørsmål og de manipulasjoner tilbake i tid som enkelte sentralt plasserte maktmennesker har drevet med.

Jeg konstaterer at Siri Martinsen ikke er interessert i å kommentere det jeg skriver. Inntil jeg får glimt av noe annet, vil jeg anta at det skyldes at hun vet for lite om de spørsmål jeg tar opp. Det kan hun gjøre noe med.