Ole Alfstad på Hamar har skrevet langt innlegg om sykehus-saken, der konklusjonen er at den «har buklandet idémessig og økonomisk». Han vil sende den saken «tilbake til tegnebrettet», med sikte på bygging av mellomstort «nytt sykehus i vekstområdet Hamar».

Undertegnede er enig i at digert Mjøs-sykehus – i Moelv eller annet sted ved Mjøsa – blir altfor stor investering, som tillegg til det Helse Sør-Øst planlegger i Oslo.

Løsningen på det problemet er ikke et mellomstort nytt sykehus ved Hamar; men utvidelser av sykehuset på Elverum, så det kan overta de funksjonene sykehuset på Hamar har nå: Når det er «for mange» sykehus i Innlandet, må to – som ikke er langt fra hverandre – slås sammen til ett!

Da må Elverum velges og Hamar velges bort: Dels for å begrense avstandene til sykehus fra store områder som før var deler av Hedmark fylke. Også fordi det relativt store sykehuset på Lillehammer er planlagt som og kan fungere som hovedsykehus for store områder som før var deler av Oppland fylke.

Undertegnede mener at her nevnte forutsetninger tilsier at det ruvende sykehuset på Lillehammer bør opprett-holdes som det ene av to hovedsykehus i Innlandet, og at et mye utvidet sykehus på Elverum bør bli det andre. Denne løsningen er/blir nødvendig: Mest for å redusere behovet for investering fra altfor stort til overkommelig. Også for å begrense driftskostnadene, med færre sykehus enn nå.