Kenneth Engebretsen i Storhamar Hockeys Yngre er allerede godt i gang med tilbudet Aktiv på Vesten som er et samarbeid mellom Storhamar Hockey YA, Lions-tilbudet MittValg, lokale barne- og ungdomsskoler, Innlandet idrettskrets og ulike støttespillere.

På Prestrud skole leder de fysiske aktiviteter på 6. og 7. trinn, sammen med elever på Ajer ungdomsskole som har valgfaget «Innsats for andre» leder de aktiviteter på SFO på Prestrud på fredager.

Nå har Engebretsen og hans hjelpere også startet tilbud om gratis allidrett tirsdager og onsdager for elever fra 1.- til 4. klasse. Dette er et tilbud for alle barn i Hamar. Hvis salget av Lions-kalenderen går som planlagt, vil de støtte disse tilbudene med 100.000 kroner.

Kenneth Engebretsen opplyser at de også jobber med å få til lag i kjelkehockey for både barn og voksne.

Økt aktivitet

Tjenesten psykisk helse og rus i Hamar kommune har innledet samarbeid med Hamar Padel for å få flere med psykiske utfordringer til å være i aktivitet.

– Det er blitt en ny arena for mestring, og nå er det rundt 20 fra 18 til 60 år som er med på padel. Flere av dem sier at de har fått et økt aktivitetsnivå generelt etter at de startet med padel, sier Kristin Huse i tjenesten for psykisk helse.

Mattis Sydhagen i Hamar Padel forteller at de sto for kostnaden det første året for å få tilbudet i gang. Nå gir Lions Club Storhamar 30.000 kroner i støtte direkte til leie av lokaler og utstyr for denne brukergruppen.

Flere får penger

Kåre Rise i Lions Club Storhamar opplyser at de også vil støtte Hamar Røde Kors Hjelpekorps med 90.000 kroner som delfinansiering av en ny ATV.

Storhamar fotball kan vente seg 20.000 kroner i støtte til sikring av fotballbanen for de yngste.

– Vi har også bestemt oss for å gi 50.000 kroner til hjelpetiltak til Ukraina. Normalt støtter vi lokale tilbud, men vi synes det er viktig å bidra med denne hjelpen, sier Steinar Tønsager i Lions club Storhamar.

Mange fine bilder

Lions-kalenderen inneholder i år flere bilder fra Mjøsa, men også fra Vangsåsen, fra janitsjarfestivalen i 1981, fra Stortorget med torghandel og fra Bergh-hjørnet.

Som tidligere blir en del av kalenderne solgt på dørene, men i tillegg i en rekke forretninger rundt i Hamar.