«Vi må avlive myten om at pasientene sendes som pakkepost mellom avdelingene i Sykehuset Innlandet. Dette er feil, og det er alvorlig at dette hevdes igjen og igjen, også i dagens møte», sa Åmot-ordfører Ole Erik Hørstad (H) i torsdagens møte med helseministeren.

Nå er det neppe noen som tror at pasienter faktisk blir pakket inn og sendt med som pakkepost rundt Mjøsa.

Hørstad viste til et møte i HSØ om at SIHF ikke skiller seg vesentlig fra øvrige foretak. I HSØ sitt styremøte 25.08.22 orienterte adm.dir Rootwelt om Konseptfase del 1 for videreutvikling av SIHF. Hørstad burde nok ha lest hele saksdokumentet før forsøket på å knuse myter.

SIHF er det foretaket i HSØ der flest pasienter overføres til annen enhet ifm en akuttinnleggelse med 5.1% (Øvrige foretak med 3 eller flere lokalisasjoner ligger på 4.1 til 4.4%). Omregnet til antall pasienter utgjør dette ca 2800 pasienter pr år. (basert på antall innleggelser i 2022)

Noe som ikke kommer godt frem i disse tallene er antall pasienter som kjører forbi sitt nærsykehus på vei til sykehus med rett kompetanse.

Det er også mange pasienter som må kjøre forbi nærmeste sykehus på vei til poliklinisk behandling. I gjennomsnitt må en tredel av pasientene i Innlandet reise til et annet sykehus enn sitt eget.

Ser man på egendekning ved akutte innleggelser kommer Lillehammer best ut med 87%. Deretter følger Tynset med 76%, Gjøvik 75%, Elverum 70% og Hamar 51%. Ser man på alle opphold er tallene for Lillehammer 80%, Elverum 73%, Gjøvik 71%, Tynset 67% og Hamar 37%. Det stemmer dog at egendekningen i foretaket sett under ett er god, sammenlignet med andre foretak, men det sendes mange "pakker" for å oppnå dette.

Hørstad burde nok ha sjekket faktagrunnlaget sitt litt bedre før han skulle ut og knuse myter. Jeg synes det er alvorlig at ordførere og andre stadig fremmer uriktige påstander i sykehussaken. Man får ikke mer rett, selv om man gjentar seg selv aldri så mye.

Det stemmer dessverre at mange av pasientene i dag må reiser på kryss og tvers i Innlandet for å få nødvendig utredning, behandling og oppfølging med dagens fragmenterte sykehustilbud.