Han vil ikke gripe inn å regulere markedet sier han i en stortingsdebatt, såkalt interpellasjon, den 11. mai. Pussig logikk, eller mangel på sådan fra Samferdselsministeren. Situasjonen som krever regulering fra Samferdselsministeren, har oppstått nettopp fordi han har grepet inn og regulert markedet!

Inngripen i markedet som Samferdselsministeren har gjort er å sette krave til økt omsetning av bioetanol innblanding i drivstoff.

En inngripen i markedet fra Samferdselsministeren som har ført til at bare én av fire bensinstasjoner har drivstoff som dekker behovet til alle som trenger riktig drivstoff. Men Samferdselsministeren hevder altså at han ikke griper inn i markedet.

Og selv om hans inngripen i markedet har ført til at over 750.000 bil-, båt- og motorsykkeleiere ikke får tilgang til riktig drivstoff – vil han fortsatt ikke gripe inn. At drivstoff- og motorkomponenter kan bli ødelagt, at kjøretøyene kan få driftsstans eller ta fyr og i verste fall at liv kan gå tapt på veiene eller å sjøen – bryr ikke Samferdselsministeren seg om. Han vil altså ikke gripe inn.

At Samferdselsministerens har grepet inn i markedet og skapt en situasjon, hersker det liten tvil om. Og hans evne er der, som da han grep inn og innførte et krav til infrastruktur til ladding av elbil i 2022, og for 2023 et krav til enhetlige betalingssystemer på ladestasjoner.

Det å beskylde politikere til å vende ryggen til, at de lover og lyver, er alvorlig. Ikke minst for tilliten til politikerne og den stadig økende polariseringen. Men velgerne må kunne stole på de som skal styre. Her hviler det et ansvar på de folkevalgte.

Hilberg Ove Johansen, Daglig leder, AMCAR

Og sist med et krav om økt omsetning av biodrivstoff. Så at han synes det er feil å gripe inn i markedet – står ikke til troende.

Det som nå skjer i det politiske Norge er at alle partier vender ryggen til majoriteten av de som har betalt bilavgifter og skatt til staten.

De lover og lyver til bensin- og dieselbilisten - foruten ett parti da, FrP. I nevnte interpellasjon i Stortinget den 11. mai spurte nemlig representanten Morten Stordalen fra FrP om Samferdselsministeren ville sørge for at bil- båt- og motorsykkeleiere ville få tilgang til riktig drivstoff til kjøretøyene sine i forbindelse med innføringen av ny drivstoffstandard E10?

I Stortinget sal var det kun Stordalen og samferdselsministeren. Ingen andre partier deltok i interpellasjonen. Det er å vende ryggen til nesten én million skatte- og avgifts betalere som ber om en ganske liten og helt ufarlig regulering.

For et samlet Storting vedtok under behandling av forrige energimelding følgende: «i denne forbindelse (innføring av E10 red. anmerk) er det viktig at kravet om sikringskvalitet på bensin ivaretas». Det betyr i praksis at alle partiene på Stortinget har vært enige om at det er viktig å ha E0 98 oktan som sikringskvalitet når man innførte E10.

Denne enigheten var uavhengig av om representantene som stemte var i posisjon eller opposisjon. Men nå innføres altså den nye standarden E10 – UTEN at kravet til å føre drivstoff uten etanolinnblanding er hensyntatt!

Som en tilleggsopplysning må det tas med at AMCAR, under «Den Store Bildebatten» på Arendalsuka 2021, spurte debattantene fra Ap, Sp, om de ville sørge for at E0 ble innført som sikringskvalitet hvis de kom i posisjon?

Her er et sitat fra hva som ble svart (finnes på video også); «Debatten startet med spørsmål om hva som skjer med sikringskvalitet? Stortinget har bedt om at gamle biler sikres tilgang på riktig drivstoff, og det to ganger. Representanten fra Arbeiderpartiet syntes denne saken hørtes ut som en veldig enkel sak å ordne opp i. Han trodde den alt var løst.

Og representanten fra Senterpartiet lovet at hvis Senterpartiet kom i posisjon skulle de henge på for å løse saken» - sitat slutt.

Det å beskylde politikere til å vende ryggen til, at de lover og lyver, er alvorlig. Ikke minst for tilliten til politikerne og den stadig økende polariseringen. Men velgerne må kunne stole på de som skal styre. Her hviler det et ansvar på de folkevalgte.

Det er mange velgere som bryr seg om biler. Og akkurat nå er det bare ett parti som kan ha god samvittighet i denne saken. De andre partiene bør se seg i speilet.