Den sjølbestaltete dyreverner Berit Helberg henvender seg direkte til meg i et debattinnlegg den 13.01.23. Allerede i andre setning kommer det første personangrepet der hun tillegger meg meninger jeg ikke har.

Og så fortsetter det med stråmenn og stempling gjennom resten av innlegget uten at særlig av fakta framlegges. Slik det ofte blir når man mangler argumenter.

Debatten tar dermed en retning som er uønsket, også fra min side. Jeg anser mitt innlegg var saklig og nøktern, basert på fakta, nettopp slik forrige statsminister ønsket at rovviltdebatten skulle være fra begge sider.

Når det ikke er tilfelle her, avslutter jeg diskusjonen med å si at jeg er tilhenger av stortingets vedtatte rovviltpolitikk og midlene for å gjennomføre denne, uansett hva fru Helberg måtte tro.

Når det gjelder Fjellmosveens fortsatte vegring mot politiske vedtak, statistikk og rovdyrtelling i feilt, slik det kommer til syne i hans leserbrev den 16.01.23 kan jeg dessverre ikke hjelpe.