I to innlegg på oppløpssiden mot advent får HA og vår kulturdekning så hatten passer.

Magne Nordby har vært på premieren til den 30. og etter fleres mening beste Nordbygdarevyen i Løten, og er skuffet over det som ble publisert om arrangementet i Hamar Arbeiderblad. I stedet for det Nordby kaller en skikkelig omtale, har vår journalist løst oppdraget som et bildegalleri, og lagt publikums kommentarer inn som del av en visuell dekning av kvelden.

Som Thomas Caplin tørt konstaterer i sin nekrolog over "en kulturavis i fritt fall (forfall)" at han ikke er overrasket, er heller ikke vi overrasket uforberedt på kritikk, når vi velger å bruke enklere formater eller uvante grep. Særlig ikke i den perioden kunstnere og kulturarbeidere er på sitt aller mest produktive og fyller saler, kirker og kulturhus.

Vår oversikt over førjulstilbud til publikum som vil underholdes eller samles om en god opplevelse, teller over 70 arrangementer bare i overgangsuka november-desember. Det illustrerer godt hvorfor mange, også i år, kommer til å bli skuffet over mangel på dekning i HA.

Samtidig er det en påminnelse om hvor heldig stilt vi er på Hedmarken, med en rik tradisjon for musikk, humor og glede, både profesjonell og fra amatører og frivillige. Å velge ut noen, som HA fremdeles har dedikerte journalister og nyhetsledere til å gjøre, betyr nødvendigvis at andre ikke får samme oppmerksomhet. I mange tilfeller like dyktige og hardtarbeidende.

Å drive journalistikk, er å prioritere. Vi skal følge nyhetskriterier, uansett hva vi løfter opp og belyser. Vi er glade når valgene vi gjør utløser debatt - og det er slett ikke alltid vi har prioritert rett. Gitt ressursene vi har til rådighet, strekker journalister flest seg så godt de kan for å levere når de er ute på en jobb. Nordbygdarevyen skrev vi om på forhånd. Og en halvmørk kinosal til tross, formidler vi gode bilder fra scenen på premieren og glimt av publikum i salen. Vi snakker med familier og kjente fjes i foajeen. Og mange leser saken.

Vi kunne også delt god stemning fra litt færre kulturkvelder, droppet lanseringer og brukt flere arbeidstimer på "harde" kulturnyheter. Eller grundige anmeldelser. Dette er en diskusjon vi hilser velkommen. Delta gjerne!

Men erfaringsmessig kommer noen til å bli skuffet uansett.