Arnfinn Nergård har vært toppolitiker og politiker for Sp i snart en mannsalder. Er det noen som har ansvar for å ha sviktet Rørosbanen, er det Sp og Ap.

Nå som Dovrebanen er stengt er det virkelig alvor. Nå er det ekstra viktig å satse og ikke bare komme med tomt prat uten gjennomslag i egen regjering, slik SPs Arnfinn Nergård gjør.

Les også

Det er grunn til å minne Johnsen om dette

Nergård angrep nylig FrP i et leserbrev for å ikke ha fulgt opp en rapport som foreslo elektrifisering av Rørosbanen i 2015. Men FrP fulgte opp denne rapporten, og la Rørosbanen inn i Nasjonal Transportplan (NTP) allerede i 2017, med elektrifisering, togskinner, krysningsspor og terminaler. Om det er noen som har løftet Rørosbanen, så er det FrP.

FrP foreslo å bygge ut alle tiltakene i Godstogpakken i vår NTP i 2017. Dette innebar blant annet elektrifisering av Rørosbanen og Solørbanen. Oppgradere sidespor slik at godstog slipper å kjøre innom Hamar, Elverum og Kongsvinger stasjon, flere kryssingsspor, sikring av usikra planoverganger, og nye godsterminaler. Daværende leder i Norges Skogeierforbund sa ved lansering av Godspakken at skognæringa aldri hadde opplevd en slik satsing før.

Når Frp gikk ut av regjering ble dessverre Godspakken tatt ut av Nasjonal Transportplan.

Vi forstår godt at Nergård i frustrasjon over egen regjering må finne en avledningsmanøver siden de ikke får til noe på Samferdsel i Innlandet.

Elektrifisering av Rørosbanen ble dessverre tatt ut av NTP i 2021, etter at FrP hadde gått ut av regjering. Ap og Sp har ikke foreslått å ta banen inn igjen, eller få fortgang i elektrifiseringen.

Nylig fremmet Fremskrittspartiet et forslag og innkjøp av nye togsett, og alle partier som er opptatt av en effektiv jernbane i Norge bør stemme for. Dessverre ser det ut til at den handlingslammede Sp/Ap regjeringen stemmer mot, og igjen svikter Rørosbanen. Med SV på laget kan forslaget likevel bli vedtatt. Det vil overraske oss stort om jernbanepartiet SV stemmer mot et bedre togtilbud I Norge.

Vi politikere må slutte å snakke om snøen som falt i fjor, tenke fremover og finne løsninger. Sp og Ap må gjerne komme til FrP for flertall om de faktisk ønsker å gjøre noe med Rørosbanen, enten det gjelder elektrifisering, vedlikehold eller sikring av planoverganger.

Ekstremværet «Hans» har vist viktigheten av Rørosbanen som en beredskapsstrekning, og FrP vil øke komforten, redusere reisetiden og sikre et bedre rutetilbud.