Vil kulturbyen Hamars politikere fjerne vernet og tillate riving av Vestregt 34,en av sveitservillaene i Vestbyen, fra 1899 - som for øvrig er i utmerket stand?

I fortettingens navn går det vel nå for langt.

Hamar har en lang og en kort historie. Å ta vare på historien er viktig for en by i utvikling.

Vi gleder oss for eksempel over at Stallgården fra 1849 gjenoppstår i disse dager.

Det grønne, sydvendte beltet

Vestregate 34 er et av syv vernede hus fra forrige århundreskifte, bygget på Hamars daværende vestgrense, med begrunnelse i å bevare områdekarakteren (Kulturminneplan 2011).

Nr 34 er kanskje juvelen i kronen på denne lille høyden i byen. NIKU (norsk institutt for kulturminneforskning) sier om Hamar at byen ikke har en egen «gamleby», men at historiske bygg ligger spredt. Vestbyen er en viktig historisk bydel, i hovedsak eldre enn for eksempel Sagatunområdet.

Vestbyen er en del av det grønne beltet rundt kvadraturen (byplanen 1849). Rett Innenfor og nedenfor Vestbyen ligger Bryggeriet- og Teglgårdenblokkene, Hamars tettest befolkede område.

Mange herfra vandrer og rekreerer i Vestbyen, som ligger som et amfi, lyst, åpent og sydvendt mot Mjøsa.

Konsekvenser for området

Kommunens egen administrasjon innstiller på at saken om vernefrafall avvises. Samme var tilfelle i fjor, men politikerne (formannskapet) ville noe annet. Saken ble likevel trukket, og Innlandet fylkeskommune har siden sagt at vernestatus ikke kan endres uten gjennom en ny reguleringsplan for området.

Året før avviste også Fylkesmannen en klage vedrørende saken, dette blir ansett som ikke mulig å anke. Fortidsminneforeningen og Vestbyen Vel har også gått imot vernefrafall og riving. Det antas at det store flertallet av beboerne i Vestbyen er det også.

Det er ikke mulig å tenke annet enn at dersom vernet faller i Vestregate 34, så vil områdekarakteren bli brutt og vernet faller på alle eiendommene, med de konsekvensene en kan tenke seg.

Knut Nesheim

Så må en spørre om det er den historiske by verdig.

Attraktivitet i en moderne by

Så, til slutt, det er vel ikke tidens melodi å rive en flott gammel villa i et historisk område, i en by som vil være attraktiv. En moderne by i vekst må være være stolte av og ivareta sine kvaliteter.

Og fortetting og leilighetsbygging blir det vel nok av, med blant annet Espern rett rundt hjørnet.