I august 2023 starter Løten Kommune sin egen PPT virksomhet, da det Interkommunale samarbeidet avvikles. Avvikling av interkommunalt PPT har var vært kjent for politikerne siden 2019 og organisering av ny PPT tjeneste har vært debattert i kommunen ved flere anledninger.

Den 16 mai kunne vi lese om Løtens Jan Arild Flatha og AP som er opprørt over at ikke fikk med seg partiene SP, MPG, Høyre og Frp i et nytt forslag om å utvide med to nye PPT rådgivere, for styrke tjenesten som starter i egen regi fra august 2023. Flatha begrunner innlegget med Kommunestyret vedtaket ikke er til barnas beste.

Les også

Dette vedtaket i Løten er dessverre ikke til det beste for barna våre

Det som er mest overraskende er at det ser ut som om Jørn Arild Flatha og AP har glemt, at de var med å vedta Løtens budsjett den 16 des.2022. Budsjettet ble vedtatt med omfattende underskudd og vi må bruke midler av vårt disposisjonsfond.

Det er litt skummelt når vi har kommet dit. PPT tjenesten ble besluttet videreført på samme nivå og med like mye midler som i 2022. Det er med ingen endringer på økonomiske rammer for 2023.

5 måneder senere ber Ap om støtte til 2 nye stillinger til PPT tjenesten, med kostnadsramme på rundt 2 millioner. Hva slags signaler gir til administrasjonen om vi som politikere hopper og spretter og som ikke selv kan vise respekt for egne vedtak? Dette er et stort inngrep på et allerede sårbart budsjett.

I tillegg viser Jørn Arild Flatha i sitt innlegg at det er inndekning for vedtaket i budsjettet?

Krav om to nye stillinger i PPT tjenesten, kommer samtidig med at Kommunen jobber systematisk med å redusere PPT bruken i Løten. Dette er et av Løten Kommunes største satsingsområder hvor det nå jobbes med samarbeid på tvers av etater, for å kunne fange opp barn som har ekstra behov.

Jørn Arild Flatha skal likevel få kredit for at de tar opp et tema som vi alle politikere kan føle litt angst på. Hvordan blir den nye PPT tjenesten nå som vi skal stå på egne i bein i Løten? Det har vi ikke svaret på i dag. Overganger vet vi er ressurskrevende. SP forslag om prosjektstilling 50 % i en periode på 2,5 år for å sikre en god overgang, ble ønsket velkomment. Alle partier kunne stille seg bak dette forslaget.

Vi som politikere vil følge nøye med og vurdere behovet fremover. Vi er alle opptatt av barnas beste.