Rett før jul kom sjokkmeldingen om at Miljødirektoratet avslår E6-bygging gjennom Lågendeltaet i Lillehammer.

Nye Veier har varslet at det kan bety full stopp for E6-utbyggingen Moelv-Øyer – og i verste fall til Otta.

Hele E6 Moelv-Otta er nå i spill. Det skjer etter at det er brukt over en milliard av fellesskapets midler til planlegging og reguleringer for blant annet å finne den minst inngripende traseen over Lågen.

Vi snakker om over sju milliarder kroner med byggeklar/signeringsklar veg bare for 2023.

Flere tusen årsverk stoppes for de neste årene. Entreprenørene må redusere bemanningen ytterligere. Håpet til hele anleggsbransjen i Innlandet forsvant. Argumentene for å bygge E6 ferdig nå er mange:

· E6 i Gudbrandsdalen har vært planlagt i rundt 15 år.

· E6 fra Moelv og nordover også i mange år.

· I verste fall blir det ikke bygd noen ny veg på mange 10-år.

· Det betyr at kostnadene vil øke kraftig .

· At trafikksikkerheten ikke blir noe bedre.

· At framkommeligheten vil være som nå – med store problemer hvis det skjer en liten smell mellom to biler.

· At Eksportvegen øst-vest og nord-sør ikke blir bedre.

· At vi ikke får den veksten og utviklingen vi trodde ville komme i Mjøsregionen.

· At det tar lenge tid å kjøre til et mulig Mjøssykehus.

· At store deler av Oppland Ikke får de transportfordelene som Hedmarken og Sør-Østerdal fått.


Utbygging av E6 er vedtatt av Stortinget, planlagt og regulert sammen med kommunene og godkjent av Statsforvalteren.

Hvorfor kan ikke de andre etappene mellom Moelv og Øyer bygge ut?

Og hvorfor stopper det lenger nord? Nye Veier viser til at tunnelmasse forbi Lillehammer skulle brukes lenger sør. Uten denne massen blir prosjektet mye dyrere. Nord for OL-byen blir det også vanskelig, fordi en ikke vet hvor nyvegen skal starte. Ingen kjenner sluttpunktet i Lillehammer-løsningen.

Og E6 i Gudbrandsdalen blir heller ikke like lønnsom uten utbygging av strekningen Moelv-Øyer. Glem heller ikke ulykkesvegen Mjøsbrua-Gjøvik.

Etter Miljødirektoratets vedtak, er det nå opp til politikerne å løse floken. Det er tid for politikk, slik også Miljødirektoratets vedtak åpner for.

Vegforum Innlandet, som har NHO Innlandet, LO Innlandet, MEF Innlandet, NLF Innlandet, EBA Innlandet og NAF som medlemmer, har derfor bedt om et hastemøte om et hastemøte med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og miljøvernminister Espen Barth Eide snarest mulig etter nytt år.

Her må politikerne rydde opp!