HA mottok ved 10-tiden tips om sivilt politioppbud utenfor byggevarekjeden Montér i Åkersvikvegen i Hamar.

Betjentene var formentlig interessert i en person i en bil.

Operasjonsleder Frode Øvreås ved Innlandet politidistrikt bekrefter til HA at det er Utrykningspolitiet (UP) som har vært på stedet.

– Det er tatt en sjekk på et kjøretøy i forbindelse med mistenkt ruspåvirket kjøring. Der er det en person som UP har sjekket i forbindelse med det som er oppfattet som vinglete kjøring, sier operasjonslederen.

Det er foretatt spyttest, som har slått ut positivt på «et par narkotiske stoffer».

– Føreren blir nå framstilt til legevakt. Det er en mann i slutten av 20-årene fra vårt distrikt, sier Øvreås.

Politiet oppretter sak på mistenkt ruskjøring.

– Det var UP-patruljen selv som reagerte på kjøreatferden, og stoppet bilen for en sjekk. Det viste seg at det var grunn til å gjøre det, avslutter operasjonslederen.

Fakta om ruskjøring

  • I 2022 ble 11 651 personer anmeldt for ruspåvirket kjøring – det tilsvarer 32 personer hver dag. I 2021 var det 9 573 anmeldelser.
  • 9 av 10 anmeldte ruskjørere er menn.
  • Over 50 % av de som er anmeldt, mistenkt for ruspåvirket kjøring, befinner seg i alderskategorien 25 – 44 år.
  • Antall kvinner anmeldt for ruspåvirket kjøring har hatt en jevn økning de siste ti årene.
  • Politidistriktene som anmelder ruskjøring hyppigst er Sør-Øst og Øst. Målt per 1000 innbyggere ligger imidlertid Møre og Romsdal og Finnmark høyest. (Tall fra 2020. Kilde: STRASAK).
  • Alkohol er det vanligste påviste rusmiddelet.
  • Av illegale stoffer er THC (virkestoffet i cannabis) og (met)amfetamin hyppigst forekommende. De ti siste årene har andelen av blodprøver der det er påvist THC økt.

(Kilde: MA rusfri trafikk)