Byentusiastene inviterte til møte i Bylab onsdag 15. mars der de la frem sitt syn på Bane Nors planer for strandsonen i Hamar.

Ordføreren og noen få politikere var til stede, men HA møtte ikke opp. Folk flest i Hamar har nok ikke forstått hvilke dramatiske endringer Hamar by står overfor hvis Bane Nor og Science Park får bygge det de planlegger.

Det vil bli en gigantisk mur langs stranda som fjerner utsikten til Mjøsa og endrer byens karakter fullstendig. I debatten på møtet mente flere at det nå går for fort med utbyggingssaker i strandsonen og etterlyste et folkemøte hvor de forskjellige utbygningsplanene kan presenteres og diskuteres samlet.

Se vedlagte skisse som viser Science Parks foretrukne utbyggingsplan med opptil 10 etasjer foran den «lille» jernbanestasjonen til venstre.

Til venstre i bildet sees planlagte utbygging av Jernbanebrygga som ble presentert i Bylab torsdag 16. mars. Til høyre i bildet sees utbygging av Espern som er under detalplanlegging.

Les også

Hamar trenger Innlandet Science Park

På møtet 15. mars etterlyste Byentusiastene en områderegulering for alle disse utbyggings-prosjektene. Detaljregulering av disse områdene må utsettes da forslagene ikke følger område-reguleringsplanene fra 2011.

Det er ikke lett for politikerne å ta avgjørelser i disse sakene. På møtet fremkom det at de overdynges med sakspapirer og at de presses både av fagfolkene hos utbyggerne og av sine egne fagfolk i administrasjonen, som tydeligvis vil ekspedere utbygging-sakene raskest mulig.

Når det gjelder Science Park ble det foreslått alternative plasseringer i byen. Det er tidligere vist at de ønskede 40.000 kvadratmeter får plass i et seks etasjes bygg på Fugleset-tomta, 360 meter fra stasjonen.

Men får utbyggerne viljen sin ved strandpromenaden, vil det antagelig bli et privat sykehus på Fugleset-tomta.

Problemene med den foreslåtte strandpromenaden belyses i høringsuttalelse fra asas arkitektur. Siden Mjøsas vannstand normalt varierer med fire meter over året er det stor fare for at folk kan falle utfor rekkverket og slå seg fordervet.

Derfor bør strandsonen fordeles på tre vedlikeholdsfrie gangnivåer og bebyggelsen trekkes noe tilbake.

Bygg ut Hamar med medmenneskelige formål! Ikke bygg Hamars Barcode!