– Det er en stor ære å få prisen, ikke minst siden den er den første i sitt slag, sa prisvinner Per Jacobsen til Fagbladet.no etter at han fikk prisen.

Årsaken til at Fagforbundet har begynt å dele ut en slik pris er at de ønsker å premiere tiltak som er etablert for å lage et godt arbeidsmiljø.

Det heter at «prisen skal gå til en eller flere personer som har utmerket seg i arbeidet seg med å fremme arbeidsmiljøtiltak som har betydning for alle involverte i virksomheten, og som kan inspirere andre».

Og her mener man at Per har gjort et solid arbeid. Blant annet har han lykkes med å redusere sykefravær og bygge trivsel gjennom målrettede tiltak på Hamar Postterminal, hvor prisvinneren jobber som distriktssjef.

– Denne arbeidsplassen har drevet systematisk HMS-arbeid og godt partsarbeid, som har stått i sentrum. Samtidig har man etablert klar struktur, er god på å ansvarliggjøre ledere, man har et etablert samarbeidsforum mellom ledere, verneombud og tillitsvalgte.

– Det er også god samhandling mellom enhetene, og en arbeidsplass hvor man vektlegger å ha det gøy på jobb, samtidig som man er seriøse i jobben, sa leder Iren Marie Luther i forbundsstyrets arbeidsutvalg som foretok tildelinga av prisen.

– Man har også vært god på nærværstiltak, som har gitt redusert sykefravær. I tillegg har man høy score på trivsel i de årlige medarbeidersamtalene.

Per opplyser at trivsel på jobb er viktig og en nøkkelfaktor for at medarbeiderne skal levere:

– Det er en vinn-vinn på alle plan, og derfor legger jeg vekt på det i det daglige. Det er jo bra at man lykkes, og artig at det vi har fått til og blir trukket frem.