Pensjonistpartiet i Ringsaker vil at kommunen skal framstå som positiv, attraktiv, framtidsrettet, omsorgsfull og målrettet med ryddige politiske prosesser.

Særlig vil vi overvåke måten "eldrebølgen brytes på". I framlegget av årets statsbudsjett ble ikke ordet pensjonist nevnt en eneste gang. Og den lokale kommuneadministrasjonen har uttalt at de er sterkt bekymret for hvordan eldrebølgen vil RAMME kommuneøkonomien! Dette uten å komme med et eneste konkret forslag til hvordan vi skal møte denne bølgen på en konstruktiv måte.

Barn og oppvekst er også primærområder for PP Ringsaker. Statsbudsjettet regulerer heller ikke barnetrygden i takt med prisstigningen. Den FRYSES!

Barnefamilier med store utgifter til barnehage, fritidsordninger, huslån osv. skal vi slå ring om. Her kan det bli behov for lokale kommunale støtteordninger/tiltak.

Familieminister Kjersti Toppe skriver i en e-post følgende til sitt forsvar:

“Jeg mener regjeringen har gjort viktige omfordelende tiltak i neste års statsbudsjett, og tiltak for å redusere kostnadene til barnefamiliene i den «dyrtiden» vi nå lever i”. Dette må konkretiseres!

PP Ringsaker ønsker videre grundige politiske runder på hva som bør skje rundt rådhusproblematikken kontra det allerede kartlagte behovet for oppgradering av ungdomsskolebyggene i kommunen.

Kommunestyret har allerede vedtatt en prioritering av skolerehabiliteringen, og vi i PP Ringsaker mener at ungdommen ikke skal skyves til side denne gangen.