Onsdag troppet regjeringens fotsoldater i Ringsaker, Siv Mali Høyby (Ap), Bernt Egil Torp (Ap), Odd-Amund Lundberg (Sp) og Marte Røhnebøk (Sp), opp med en real budsjettlekkasje: Brumunddal Fotball får 187.000 kroner i statlig hjelp til rekruttering og inkludering.

– Det er helt fantastisk, sier styreleder Helmer Almerud i Brumunddal Fotball.

Se lenger ned i saken hvilke tiltak regjeringen gir penger til i Ringsaker.

Får mange søknader om hjelp

– Pengene er spesielt rettet mot lavinntektsfamilier for å holde barn og unge i aktivitet, sier Bernt Egil Torp.

Daglig leder Bjørn Nybu i Brumunddal Fotball sier han tror det er lurt av det offentlige å bidra med midler til drift av idrettslag. I fjor måtte Brumunddal Fotball tapsføre i overkant av 400.000 kroner i regnskapet fordi kontingent ikke ble betalt.

– Vi søker aktivt de ordninger som finnes for at jenter og gutter skal stå lengst mulig i idretten, sier Nybu.

Han forteller at hittil i år har 40 spillere søkt om økonomisk bistand til kontingent.

Glad regjeringen leverer det de lovet

Brumunddal Fotball setter stor pris på budsjettlekkasjen og pengedrysset:

– Vi er glad for at pengene som kommer til Ringsaker. Regjeringen har begynt å gjøre en god jobb. Det var dette vi gikk til valg på, sier Torp.

Odd-Amund Lundberg er klar på at det er viktig med ordninger som gjør det mulig for flest mulig å være med i idrett:

– Det er viktig for alle å kunne bygge sosiale nettverk. Det gjør vi i fellesskap med andre. Ikke bare i fotballen, men i all aktivitet. Dessto flere som får være med og så lenge som mulig, desto bedre er det for samfunnet, sier Lundberg.

Disse får penger i Ringsaker

Brumunddal Fotball:

175.000 kroner til å dekke kostnader til kontingent og fotballutstyr for lavinntektsfamilier. Det skal brukes til å rekruttere og beholde unge fotballspillere.

Moelven IL Friidrett:

50.000 kroner som starthjelp til barn og unge som vil drive med friidrett.

Brumunddal Fotball:

12.000 kroner inkluderingstiltak i klubbens G16-lag som består av 51 spiller i alderen 14 til 16 år. En tredjedel av spillerne er første- eller andregenerasjons innvandrer. Pengene skal gå til deltakelse i en cup for samtlige spillere.