Kort fortalt har HA økt opplaget med 372 det siste året, og 669 det siste halvåret. Det er en økning på henholdsvis 1,9 og 3,5 prosent.

Med det er avisen den eneste av de store avisene i Innlandet som fortsetter framgangen. For både Oppland Arbeiderblad, Østlendingen og Glåmdalen er det tilbakegang å spore over hele linja.

Bortsett fra GD som går fram 0,5 prosent med 117 i økt opplag siste år. Lillehammer-avisen har likevel en tilbakegang siste halvår, med -64 i opplag.

Tallene viser at HA har vokst med 3.234 digitale abonnenter netto (fra 4.831 til 8.065) fra utgangen av 2021 og til utgangen av 2022.

Naboavisen i Ringsaker Blad går også tilbake siste halvår med 118 færre i opplag. Siste år har de en framgang på 40.

– At HA har over 20.000 betalende abonnenter for første gang siden 2016, føles veldig fortjent og tenner lysten til å gnu på videre. Høsten 2022 kroner på mange måter det harde arbeidet vi som selvstendig mediehus har lagt ned i å ta igjen det forspranget de større miljøene hadde fått på oss, sier sjefredaktør Katrine Strøm.

De offisielle opplagstallene omfatter løssalg, komplett og rene digitale abonnenter, og skiller seg sånn sett fra de tallene vi følger selv fra dag til dag. Derfor måles HA her til å ha 43 prosent rene digitalabonnenter.

Dette er imidlertid et noe datert historisk bilde, og med den hurtige endringstakten mediebransjen opplever, tikker digitalandelen videre mot 50 prosent, som vi etter alle solemerker passerer i 2023.

– Jeg ser på dette som den første reelle sekunderingen på en ny etappe, og må rose redaksjonen som har gått helhjertet inn for å lykkes med verktøy de ikke kjente fra før. For mange har det også innebåret å se på arbeidet de elsker og har behersket godt med et helt nytt blikk, sier sjefredaktøren.

Stolt redaktør

Katrine Strøm skryter av at hver enkelt i redaksjonen har turt å bruke nye virkemidler

– Selv om det innebærer å føle seg fersk, eller måtte gå en ekstra runde før en sak treffer det publikummet vi ønsker. Det er også tilfredsstillende å se at store valg vi har gjort de siste årene, ikke tapper oss for gjennomslagskraft, selv om vi som andre avisredaksjoner igjen står i utfordrende tider.

Den oppløftende «koronaeffekten» på redaktørstyrte medier avtar, og folk flest prioriterer hardere i hverdagen sin både med hensyn til tid og penger.

– Det som har vært aller viktigst for oss er nettopp å ruste oss for slike brutale skifter. At HA har fått felles innlogging og analysesystemer og samarbeider med Amedia-avisene om teknologi og utvikling, har virket slik vi håpet. Samtidig er det alltid krevende å forandre mye på en gang, og vi må være forberedt på at dette ikke blir en komfortabel seilas videre heller.

Strøm er enormt stolt av at HA for alvor har justert tyngdepunktet fra å bremse frafall på papir, til å bygge digital fremtid.

– At den gruppa som leser HA kun på skjerm har vokst med 67 prosent på ett år, sier jo litt om hvilket potensiale som fortsatt ligger i å treffe med journalistikken på de plattformene der folk bruker mest tid i hverdagen.

Ungsatsing

HA har de siste årene hatt en svært positiv utvikling etter at avisen i 2020 gjorde et digitalt krafttak, som har akselerert de påfølgende årene.

I oktober 2022 gikk avisen over til å være en samarbeidsavis i Amedia, som innebefatter et økt samarbeid, en bedre teknologisk plattform og betraktelig bedre innsikt i lesernes brukermønster.

Samtidig har avisen fått tilgang til Direktesport-plattformen og en rekke store sportsarrangementer i hele landet. Blant annet sender HA nå flere kamper med både Storhamar Hockey og Håndball. I 2023 vil HA også sende 75 eliteseriekamper i fotball, samtlige kamper i Obos-ligaen og en rekke breddekamper.

I takt med at brukerne i stadig større grad leser HA på mobiltelefon, har avisen endret måten å jobbe på.

– Vi har jobbet knallhardt over tid for å treffe leserne bedre digitalt. Det har gitt gode resultater. Framgangen vi ser nå spores til både før og etter vi gikk over til Amedias plattform. Det er gledelig at vi ser økningen over hele Hedmarken, men vi legger selvsagt merke til at vår målrettede satsning de siste årene på positive nyheter fra Hamar sentrum betaler seg, sier nyhetsredaktør Rune Steen Hansen.

HA har også en målrettet ungsatsning mot foreldre som har barn i barnehage og på skolen.

– Det er noe leserne tydeligvis setter pris på. I tillegg er det jevnt bra trøkk på nyheter generelt, sport og kultur.

Dessuten skal folk alltid vite at Hamar Arbeiderblad rykker ut på det som er av hendelser i området vårt.

– Leserne skal vite at h-a.no er stedet å klikke seg inn på når det skjer nå, samtidig som vi selvsagt skal fortsette å avdekke og avsløre det som skjer i kulissene slik vi gjorde da kommunedirektør i Hamar Christl Kvam gikk av i fjor sommer.

Suksess i denne bransjen er likevel ferskvare.

– Vi er nødt til å jobbe minst like hardt for å tilfredsstille leserne våre. Vi får også veldig mange tips fra våre lesere om saker vi bør ta tak i. Så min takk går til alle som betaler for at vi kan levere et godt produkt til alle på Hedmarken, sier nyhetsredaktør Steen Hansen.