Troen på et demokrati, at ikke alt bestemmes bak lukkede dører i Ap, er så nært som aldri før. Det ser ut som det nå kan være en anledning til å faktisk drive politikk i Ringsaker på en helt ny måte.

Det ser ut som man kanskje kan komme med argumenter i selve kommunestyret, få si sin mening, uten at det allerede er vedtatt på bakrommet av Ap og sine før de i det hele tatt har hørt på de andre i kommunestyret.

Det gir håp.

Vi vil gjøre alt vi kan for å fortsette å belyse og holde fokus på at kommunen skal skinne innenfra.

Ap har drevet Ringsaker i mange år nå, og gjelden er på 3,6 milliarder. Og, det dukker opp sak etter sak hvor mennesker ikke får sine lovpålagte tjenester oppfylt. Ap mener de driver kommunen godt, og at man må skryte mer.

Det er ikke vanskelig å si at det er blitt fint i Brumunddal, og vi hører de nå sier det skal satses på Moelv. Vi er usikre på hvor mye penger som er igjen. Og, vi må ikke glemme at alt som er gjort har ført til store driftskostnader for kommunen for å holde det så flott som de ønsker videre utad i kommunen vår. Vi ønsker nå at innholdet får et mye større fokus.

Les også

Pensjonister er ikke hva de engang var

Vi skjønner at vi må tenke alternativt nå for å få til det som er det aller viktigste, nemlig lovpålagte tjenester. Vi ser at det er behov for å nå ta tak i det som faktisk trengs for at innbyggerne våre skal ha det godt fremover, spesielt alle som trenger litt ekstra omsorg, og de kommer det til å bli flere av i årene som kommer. Da må vi være klare.

Vi må også evne å ta vare på de ansatte som står i dette hver dag, de som kjenner på kroppen å måtte reise ifra når de helst skulle vært litt lenger, de som kjenner på å ikke rekke det de ser de skulle i løpet av arbeidsdagen, de som kjenner på å ikke strekke til.

Flere ansatte blir sykemeldt fordi de også blir utslitt av å ikke ha nok ressurser til det de vet at sine pasienter trenger og egentlig har behov for. Nå må vi la de få vår oppmerksomhet.

I dag var det på TV2-nyhetene en eldre mann som så gjerne skulle vært på institusjonen sammen med sin kone som var blitt dement. Bare få en seng ved siden av henne for å holde henne i hånda så han slapp å få telefonen fra henne hver kveld fordi hun var redd.

Vi har programfestet at vi vil kjempe for en samboergaranti for de som ønsker det når den ene må på institusjon. Vi mener det er avlastning, mye mer en enn byrde for alle, både for pasient, pårørende og de ansatte.

Vi mener også at vi må begynne å se ressursene i alle, også de som trenger ekstra bistand, som BPA, hjemmetjeneste, tilrettelagt bolig, eller andre tjenester. Vi må slutte å være en kommune som jobber imot at disse skal få det de har krav på, og heller bruke tid på å finne de aller beste løsninger, slik at disse faktisk klarer seg best mulig og samtidig at de nærmeste holder ut og kan fortsette å hjelpe.

I flere saker som nå har dukket opp, så kan det virke som kommunen gjør alt de kan for å slite dem ut, velger å ikke lytte til dem det gjelder, og heller komme med egne «løsninger» som ikke fungerer. Da har de det gjelder «liksom» fått et tilbud, men det fungerer ikke, og det koster dyrt både mentalt og økonomisk for alle.

Vi vil gjøre alt vi kan for å fortsette å belyse og holde fokus på at kommunen skal skinne innenfra. Vi vil gjøre alt vi kan for å kunne være stolt av at vi er en kommune som ønsker å gi våre innbyggere, alle våre innbyggere verdige liv fra vugge til grav.