(Oppland Arbeiderblad): Det er slett ikke uvanlig at det dukker opp knokler eller beinrester når bønder i Innlandet pløyer eller graver i åkeren, men beinfunn i myr er mer interessant for seniorrådgiver Kjetil Skare i fylkeskommunens kulturarveseksjon.

Han forklarer at bein som dukker opp ved grøfting eller drenering av myrer kan bety at det tidligere har vært en ofringssted.

– Vi har flere funn av menneskeofring på østsiden av Mjøsa, men ingen fra vestsida. Derfor ønsker vi nå at de som finner eller har funnet bein i myr melder ifra til oss, sier han.

Leter etter offersteder

Både i Ringsaker, Stange og Hamar er det registrert myrer der det har foregått ofring av mennesker eller dyr, men på vestsiden av Mjøsa er kartet blankt.

– Det er nesten merkelig hvis det ikke har vært menneskeofring også på vestsida, så vi oppfordrer nå alle som finner bein i myr om å ta kontakt, sier seniorrådgiver Skare.

Dette gjelder også om arkeologene tidligere har avvist tips om funn på eiendommen din, forklarer han.

– På 70- og 80-tallet fikk arkeologene tips om flere beinfunn i myr etter at det ble funnet flere menneskebein i Hamarregionen, men fordi de viste seg å være dyrebein med skjæremerker, antok man at det var vanlig slakteavfall. Ny kunnskap tilsier imidlertid at disse restene likevel kan tyde på offerplasser, så vi vil ha beskjed, sier Skare.

Tusen år med ofring

Skare forteller om funnene de gjorde på en gammel offerplass på Starene i Stange kommune:

– I 2014 ble vi varslet om at det var funnet et lårbein fra et menneske der. Beinet hadde dukket opp under grøfting av en oppdyrket myr.

– Riksantikvaren syntes dette var så spennende at de finansierte en undersøkelse av stedet. Med samtykke fra grunneier, ble det foretatt en arkeologisk utgraving ledet av Kulturhistorisk museum med deltagelse fra fylkeskommunen.

– Ved utgravningen ble det funnet et lårbein til, og arkeologene satt altså med lårbeina til en kvinne mellom 20 og 30 år og mange spørsmål. Hvor var resten av kroppen blitt av, hva hadde skjedd med henne?

– Arkeologene fant også mange dyrebein. Alle var fra tamme dyr, de fleste fra hest. Noen av beina hadde skjæremerker. Det var en stor overraskelse når dateringene viste at offerstedet var i bruk i rundt tusen år fra cirka 300 år før vår tidsregning til omtrent 700 etter.

Ønsker tips

Han understreker at det ikke medfører noen utgifter eller stans i dyrking for bønder eller grunneiere som melder ifra om funn av bein i myr.

– Det vi vil i første omgang er å registrere mulige offersteder. Dersom det er steder vi ser at det kan være interessant med utgraving, er dette noe fylkeskommunen betaler utgiftene for, og vi legger da utgraving til tidspunkter som ikke forstyrrer dyrking eller annen virksomhet, sier Skare.

Det er altså bein som dukker opp under grøfting og drenering av oppdyrkede myrer som er av interesse for arkeologene.

– For to tusen år siden var disse myrene åpne, grunne tjern der der ble ofret mennesker og dyr. Over tid har tjernene gradvis grodd igjen, og myra har bevart beinrestene. De knoklene som er interessante for oss finnes vanligvis mellom 80 og 150 centimeter under overflaten, sier han.

Fylkeskommunen har også bedt om tips på sine nettsider, der det også finnes kontaktinformasjon til Kjetil Skare, som er kontaktperson for dem som finner beinrester.