Jeg har og har hatt barn på Greveløkka skole. At det skal være plass til 400 elever på Greveløkka stemmer ikke med min erfaring og har fått meg engasjert.

Ved å studere plantegningene over skolen (funnet på kommunens hjemmeside) finner jeg at erfaringene ser ut til å stemme.

Det er 14 vanlige klasserom på Greveløkka. 10 av dem tar inntil 28 elever og 4 inntil 20 elever. Det gir 360 som absolutt maks om alle pulter er brukt.

Kullene på Greveløkka i dag har stor variasjon i størrelse.

De største er på cirka 40 og de minste på cirka 20. Dette underbygger at man planlegger med 90 % for å kunne håndtere de store kullene. Dette gir en planleggingskapasitet på Greveløkka på 324.

Det er plass til flere elever på Greveløkka. Det var også derfor skolen ble bygd på for bare 4 -5 år siden. Denne påbyggingen ble gjort for å håndtere elevveksten som skulle komme i Hamar.

Hvordan dette har snudd til en så stor overkapasitet at skoler nå må nedlegges synes jeg virker underlig.

Det er planlagt store boligutbygginger mange steder på Hamar. Dette må vel også gi flere barn og unge?

Foreldrene og FAU ved Greveløkka har ikke blitt invitert til informasjonsmøter med kommunen, slik vi hører at andre skoler har blitt.

Dette er uheldig. Vi kunne langt tidligere ha blitt engasjert, og man kunne fått korrigert oppfatningen av hvor mange flere elever det er plass til.

Det er et stort avvik mellom 324 og 400 elever (eller 420 elever om man legger 30x2 elever til grunn på hvert trinn). Vi kunne også fått informasjon dersom det planlegges ombygginger på Greveløkka fremover.

Hvordan dette har snudd til en så stor overkapasitet at skoler nå må nedlegges synes jeg virker underlig. 

Gro H. Reinsborg, mamma på Greveløkka skole

Jeg forutsetter selvsagt at spesialrom som musikkrommet og datarommet består på Greveløkka.

Det er fortsatt kvalitet i undervisningen vi skal satse på i Hamar-skolen og ikke presse elevene inn iht. en kvadratmeternorm.