I HAs lørdagskommentar 28.januar har debattredaktøren en analyse av den politiske situasjonen i Hamar, Stange og Ringsaker. Vi har best kjennskap til Stange og begrenser oss til å kommentere det.

Debattredaktøren har rett i at nasjonale tendenser også slår inn i lokalpolitikken, men vi tror ikke at det er hele forklaringen på at Nærmiljølista er i framgang og gjør det godt i den siste meningsmålingen.

At det kun er en nasjonal misnøye som ligger bak, tror vi ikke helt på. Vi har absolutt ikke sittet stille i båten eller rundt et bål, men vi har jobbet hardt for å komme dit vi er nå.

Ingen av oss tror at velgerne kommer løpende, uavhengig av hva vi gjør eller ikke gjør, slik det hevdes i HA.

Derfor har vi brukt mye tid på å snakke med folk og lytte til dem. Vi treffer folk på butikken, i velforeninger, idrettslag, menigheter, folkemøter og foreldremøter.

Det er naturlig for oss å ta tak i ting som folk er opptatt av, slik som boligutvikling og store byggesaker i nærområdet.

Berørte naboer og grunneiere har i mange tilfelle gitt uttrykk for at de ikke har blitt hørt før Nærmiljølista kom inn i politikken. Trafikksikkerhet og trafikkavvikling er heller ikke «en sak vi plukker», men noe vi har vært konsekvent opptatt av over lang tid.

Men det er ingen som har patent på disse verdiene, og vi tror at Nærmiljølista er en vitamininnsprøyting som Stange kommune trenger etter å ha gått seg litt fast i gamle spor.

Hogne Midgard, Paal Ravnaas, Tore Ketil Stårvik og Øystein Bakken Vold, Nærmiljølista, Stange

Som foreldre og besteforeldre ser vi også det som skjer i skolene, og vi registrerer at de største partiene fra gammelt av (Ap og SP) går med på å redusere grunnbemanningen for å holde på en dyr skolestruktur med flere små og nedslitte skoler.

Når vi vil satse på større og mer robuste læringsmiljøer i Stange, Ottestad, Tangen og Romedal, er det også noe vi har stått for hele tida.

Siden dette er noe som betyr mye for oss, har vi også forhørt oss nøye med lærere og andre ansatte i skolen, med Utdanningsforbundet, Hippt og flere som har en oppgave i forhold til barn og skole.

Les også

Høyresiden og listene trenger ikke engang sitte stille i båten

Som pårørende så kjenner vi også hverdagen i eldreomsorgen på kroppen. Så kjære HA, vi har ikke tenkt å sitte stille i båten eller å fyre et bål alene på land mens vi venter på at velgerne strømmer til. Vi er en del av nærmiljøene og vi henter engasjementet vårt nettopp i vår lokale forankring.

Vi tar det som et kompliment at vi er pragmatikere i sentrum av det politiske landskapet, slik HA påpeker.

Fordi vi er ei tverrpolitisk liste, har vi velgere både til høyre og venstre for «midtstreken», og vi verdsetter lokalt engasjement. Derfor har vi flere velledere, tidligere FAU-ledere, idrettsledere og andre ildsjeler og en pensjonert lokal prest på lista vår.

HA peker på at vi kan kunsten med å velge de riktige sakene og at vi vinner på det.

Om det er riktig, så må i tilfelle andre velge feil saker. Går dere til vårt program, som i sin tid stablet hele nærmiljøprosjektet på bena, finner dere at disse sakene, blant flere, går tilbake til 2018. Retningen ble satt for flere år siden, den er forutsigbar, og ingenting er hverken overraskende eller populistisk i det vi gjør.

Vi tror derimot vi blir målt på det vi gjør, eller det vi faktisk forsøker å få til. På samme måte som andre partier blir målt på det de gjør, står for eller selv steller i stand.

Vi tror lokalt engasjement er viktig og blir lagt merke til og at velgerne kommer av den grunn. Sammen med nye medlemmer og gode listekandidater.

Vi er ikke ute etter å kritisere sosialdemokratiet eller å bidra til noen flukt fra noe som helst. De fleste ønsker vel gode fellesskapsløsninger og en sterk velferdsstat hvor det skal være en plass for alle, og hvor de sterkeste skal bære de tyngste børene.

Vi stiller oss også bak disse verdiene.

Men det er ingen som har patent på disse verdiene, og vi tror at Nærmiljølista er en vitamininnsprøyting som Stange kommune trenger etter å ha gått seg litt fast i gamle spor.

Andre løsninger finner en gjerne i samarbeid med andre, og med nye og friske krefter. Men kanskje også ved å se til andre kommuner som har andre løsninger på samme utfordringer som i Stange.

Tillit er uansett noe en må gjøre seg fortjent til. Uavhengig av politisk farge eller ikke. Så får vi se hva valget til høsten gir oss av kort, og om det er Nærmiljølista som får kabalen til å gå opp og klarer stille med et flertall i ryggen. Ansvaret og ordføreren tar vi gjerne om vi får muligheten.

Men at mye fortsatt kan skje, og at det fortsatt er lenge til valget, skal vi gi HA rett i. Men å sitte stille i båten eller på land og vente på velgerne gjør vi nok ikke. Det har vi hverken tid eller tålmodighet til.