HA møter en gjeng med ungdommer med minoritetsbakgrunn.

De har til felles at de kom alene til Norge som mindreårige.

Nå ønsker de å integrere seg i det norske samfunnet raskest mulig, ta utdannelse og jobbe i Norge.

Grunnskoleopplæring

De får norskopplæring og undervisning i grunnskolefag ved Hamar læringssenter på Folkets Hus i Hamar.

Der går de sammen med minoritetsspråklige i alle aldre og i alle livssituasjoner.

Hamar katedralskole har et eget innføringstilbud for minoritetsspråklige mellom 16 og 20 år ved Hamar katedralskole, og det er der, sammen med jevnaldrende at disse ungdommene ønsker å gå.

Savner jevnaldrende

Det er ikke tilbudet på Hamar læringssenter som sådan de har noe å utsette på, men det er kontakten med jevnaldrende, både med minoritetsbakgrunn og norske, de savner.

– Unge lærer av hverandre, sier Ghirmay Gebremedhin.

– Vi vil gå sammen med andre unge. De som er voksne på læringssenteret har andre interesser, og vi har ikke så god kontakt med dem, sier Ali Mohammed Salik.

Skolemiljø viktig

Ungdommene har tatt opp dette med Hamar læringssenter flere ganger.

– Skolemiljøet er veldig viktig. Det handler om venner og fritidsaktiviteter. Ungdommene skal spille en stor rolle i det norske samfunnet i framtida. Da er skole og integrering veldig viktig, påpeker Ghirmay.

Engasjerer seg

Ungdommene kontaktet Gunn Randi Fjæstad, som er leder i Hedmark flerkulturelle råd, og hun engasjerer seg nå i saken.

Kommunestyrerepresentant Grete Solli (Ap) tar opp saken i en interpellasjon i onsdagens kommunestyremøte.

Før jul sendte fylkesråd Aasa Gjestvang et brev til Hamar kommune, hvor hun gjør kommunen oppmerksom på tilbudet, og at fylkeskommunen har kapasitet til å ta imot flere. Inneværende skoleår er det rundt 40 elever i innføringstilbudet på Katta. For de ungdommene som ikke har bestått grunnskole fra før, må kommunen betale for plassen.

Dyrere for kommunen

Og det er her problemet ligger. Mens en skoleplass i innføringstilbudet for dem som mangler grunnskole koster Hamar kommune 100.000 kroner på Katta, dekker staten kun drøyt 80 prosent av dette.

Da har kommunen funnet det mer lønnsomt å opprette sitt eget tilbud (se undersak).

Reglene slår ut på den måten at enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge og starter i mottaksklassen på Børstad ungdomsskole, får gå videre på Katta, mens en som ankom like etter grunnskolealder, får tilbud på Hamar læringssenter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00