I desember 2007 startet byggingen av den første strekningen på E6 mellom Kolomoen og Minnesund. 2007 var også det året det var flest ulykker på strekningen, fra 2000 og fram til og med 2015. 32 ulykker med personskade ble registrert i 2007.

Etter at utbyggingen av ny E6 startet har antallet ulykker gått kraftig ned. Fra 2000 til 2007 var det 107 ulykker med personskade på strekningen, mens det fra 2008 til 2015 var 49 ulykker. 55 ble hardt skadd i årene før utbyggingen, mens 15 har blitt det fra 2008 til 2015. Tallet på drepte er 13 fra 2000-2007, mens åtte er drept fra 2008–2015. Ingen ble drept verken i 2011, 2012, 2013 eller 2014.

På rett veg

Pacik Hamdija i Statens vegvesen har hentet ut statistikken for HA. Han forteller at det de siste to årene er én drept og ingen har blitt hardt skadd på strekningen. Han opplyser også at ulykkene stort sett er påkjøringer bakfra og utforkjøringer.

– Med midtdelere blir møteulykkene borte. Det er gjort tiltak på strekningen som gjør at konsekvensene av utforkjøringer er mindre, sier Einar Søberg i Statens vegvesen.

Distriktsleder i Trygg Trafikk Hedmark, Marianne Mittet Solbraa, synes statistikken er oppløftende.

– Dette er med å vise hvor viktig det er med midtrekkverk. Det er veldig positivt at det er færre hardt skadde. De som blir hardt skadet er preget resten av livet, og det er ofte bare tilfeldigheter som skiller mellom å bli hardt skadd eller drept, sier hun.

nullvisjon

Hun forteller at det er flere ting som er gjort for å få ned ulykkestallene.

– Summen av fysiske tiltak, holdningsarbeid og politiets kontroller får ned ulykkene. Ser man på hele landet har det også blitt færre ulykker, sier hun.

Allikevel er det en bit igjen før målet om null drepte eller hardt skadde er innfridd.

– Vi er ikke i mål ennå. Men det er fortsatt mye som kan gjøres. Det jobbes med holdninger, og bilindustrien utvikler mye teknologi som hjelper. Det er nå lett å sette inn en chip som gjør at bilen ikke kan kjøre fortere enn 110 km/t. Jeg skjønner ikke hvorfor biler i Norge skal kunne kjøre i 300 km/t, sier hun.

Gir resultater

Kai Voldengen i utrykningspolitiet forteller at de jevnlig utfører kontroller på strekningen.

– Vi håper jo vårt arbeid hjelper. Vi jobber mot 0-visjonen. Vi har jevnlige kontroller med måling av gjennomsnittsfart med sivile biler. Vi har også hatt en voldsom økning i antallet vi tar for kjøring i rus, sier Voldengen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00