- Tine ligger fremst av Samvirkeselskapene med tanke på overgang til fornybar energi. Vi er veldig stolt av å være et lokalt selskap som gjør dette sammen med et selskap som Tine, sier daglig leder i Eco-1 Geir Ingeborgrud.

Samarbeidet mellom Tine og Hamar-selskapet Eco-1 har pågått siden de inngikk en rammeavtale på levering av biofyringsolje i sommer. Anlegget i Brumunddal er det første av de store anleggene til Tine der fossil fyringsolje er en del av varmeproduksjonen som skal fases over til biofyringsolje.

Tirsdag kom det første lasset med biofyringsolje til Tines meieri i Brumunddal. Fra 2012 har meieriet dekket en stor del av sitt energibehov fra fjernvarme basert på trevirke, levert fra nabobedriften Moelven Bioenergi AS. Tross sitt store innslag av fjernvarme, har meieriet benyttet fyringsolje, men nå blir det slutt på det også. Meieriet skifter ut fyringsoljen med biofyringsolje, en fornybar ressurs.

Overgangen til fjernvarme i 2012 reduserte CO2-utslippet med cirka 4.000 tonn i året. Det at de nå går over til biofyringsolje betyr en reduksjon på ytterligere 1.000 tonn. Samlet sett bidrar meieriet med 5.000 tonn redusert CO2-utslipp i året. Dette tilsvarer utslipp fra 2.200 personbiler.

Tine har mål om å reduserer utslippet av CO2 med 30 prosent innen 2020. Et viktig bidrag blir å avvikle bruken av fyringsolje.

- I 2014 brukte Tine Meieriet Brumunddal cirka 49 GWh i produksjonen. Dette utgjør i underkant av 10 prosent av TINEs samlede energiforbruk. Bruk av fjernvarme fra flis og overgang til biofyringsolje på Brumunddal bidrar til at Tines sine samlete utslipp reduseres med 16 prosent. Biofyringsolje kan bli et viktig bidrag i arbeidet med å avvikle bruken av tradisjonell fyringsolje innen 2020, sier Tines meierisjef i Brumunddal Ottar Olden.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00