Slik skriver Arbeidstilsynet i rapporten sin etter dødsulykken i Ulvintunnelen på Dovrebanen ved Morskogen i mai. Tilsynet påpeker i den også andre brudd på lover og regler, som det mener at Veidekke Hochtief og en underentreprenør begikk.
Ulykken skjedde da en lastebil rygget over en arbeidstaker inne i den om lag tre kilometer lange tunnelen.
- I dette tilfellet kunne for eksempel en del av det forebyggende sikkerhetsarbeidet ha vært å regulere trafikken og eller å ha hatt vakt i området der det pågikk arbeid, og der lastebiler rygget, skriver Arbeidstilsynet i rapporten etter ulykken.

Sjekke rutiner

På grunn av risikoforholdene i tunnelen og de opplysninger Arbeidstilsynet har fått, mener det at arbeidsgiveren må gjennomgå og opprette rutiner.
Kontraktstleder Jørn Gjennestad i Veidekke Hochtief understreker at bedriften allerede har oppfylt det pålegget som Arbeidstilsynet ga.
- Vi har gått gjennom alle våre rutiner. Vi har også hatt en egen uavhengig gransking av ulykken og hva som skjedde. Vi er nemlig opptatt av å lære så ikke noe lignende skal skje igjen, sier Gjennestad.
Dødsulykken i Ulvintunnelen var den andre på Fellesprosjektet for firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane Espa-Minnesund. Prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen betegner slike ulykker som tragiske.
Stensbye framhever ellers at Fellesprosjektet har færre ulykker som fører til fravær fra arbeidet, enn det tilsvarende anlegg har.

Unngå ulykker

- Vi jobber likevel intenst for å unngå skader og ulykker. Vi ønsker at alle arbeidstakere her skal komme hele hjem. Vi følger opp entreprenørene så godt vi kan, og noe særlig mer enn det får vi ikke gjort, sier prosjektleder Stensbye.
Stensbye påpeker videre at Arbeidstilsynet i forbindelse med ulykken i Ulvintunnelen ikke har funnet noe klanderverdig hos byggherren, det vil si Fellesprosjektet.
Også Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor etterforsker ulykken. Det arbeidet er kontoret ennå ikke ferdig med.
 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00