• STUPTE I DET: HAs reporter Rune Steen Hansen nølte ikke. FOTO: FRANK BRANDSÅS
  • MYE FOLK: Folk gikk mann av huse for å få med seg åpningen av stupetårnet. FOTO: FRANK BRANDSÅS

Stupetårnet ble sluttført våren 2015, og nå er alle tråder og summer samlet i et prosjektregnskap som ligger for godkjenning av formannskapet kommende onsdag.

Underveis har så mange summer versert, men nå er byggekostnaden gjort opp til 25,8 millioner kroner. Det er faktisk 200.000 kroner under den godkjente rammen.

Hvordan disse pengene skal brukes, vil det komme en egen sak på senere, opplyser rådmann Bjørn Gudbjørgsrud i saken til politikerne, men det kan sikkert komme godt med.

FIKK ERSTATNING

Kommunens reelle utlegg til stupetårnet kom på 13,1 millioner kroner.

Årsaken til at det er halvparten av hva anlegget kostet, er at kommunen fikk en erstatning fra det prosjekterende firmaet på 6,4 millioner kroner, kompensasjon for merverdiavgift kommer til fratrekk, og det samme gjør spille- og gavemidler.

I saksframstillingen legges det ikke skjul på at anleggets kompleksitet ble sterkt undervurdert, noe som kommunen har kommunisert tydelig tidligere.

Dekket av riksmedia

Og uten å rippe opp for mye i de mange slitsomme rundene med kostnadsøkninger, slitte fortøyninger i høststorm og tauing til vinteropplag, er det stor grunn til å tro at både kommuneadministrasjon og politikere er glade for at stupetårnet er et tilbakelagt stadium.

I saksframlegget, ført i pennen av prosjektsjef Ole Jonny Eriksen, berøres ikke de mange rundene stupetårnet har vært på Nytt på nytt, men det bemerkes knusktørt at «Anlegget ble ferdigstilt forsommeren 2015 med en åpningsseremoni dekket av riksdekkende medier».

Formannskapet tar stilling til regnskapsavslutningen onsdag til uka.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00