• NUMMERERTE BILLETTER: Heretter vil alle arrangement i Prøysenhuset ha nummererte billetter.

    FOTO: TROND LILLEBO

Prøysen-festen i fjor sommer ble så stor at Prøysenhuset AS ikke hadde god nok kontroll på billettsalget.

«Rutiner og systemer for håndtering av kontantsalg var ikke dimensjonert for så store arrangement», skriver Hedmark Revisjon.

Kontrollutvalget i Ringsaker mener det også er «kritikkverdig av kommunen å igangsette billettsalg i forbindelse med arrangementer ved 100-årsjubileet til Alf Prøysen uten at det var etablert tilfredsstillende rutiner».

Kontrollutvalget er svært kritisk til at det ikke ble solgt nummererte billetter.

«Dette ga ingen muligheter for å sikre kontroll med at alle inntekter ble bokført», mener kontrollutvalget.

– Det er tydelig at rutinene ved salg ikke har vært som de skal. Det har gått litt fort i svingene fordi alt ble stort så fort, sier kontrollutvalgets leder Svetlana K. Johnsen (Frp).

OVERRASKET 

I overkant 17.000 besøkte sommerens Prøysenfestival. For hele fjoråret opplevde Prøysenhuset 38.900 besøk.

– Vi ble tatt litt på volumet. Det kom så sabla mye folk, erkjenner daglig leder Hogne Moe i Prøysenhuset.

Han understreker at det er blitt innført nye rutiner som nå sikrer det Hedmark Revisjon har påpekt i sin rapport.

– Er det fare for at det ble borte penger i sommer?

– Vi har ingen grunn til å tro at penger ble borte. Alle dagsoppgjør ble levert i banken samme dag, sier Moe.

REGISTRERTE IKKE FRIBILLETT

Hedmark Revisjon vil likevel ikke konkludere på fullstendigheten av inntekter knyttet til omsetningen i Prøysenhuset.

Samtidig er revisjonen kritisk til at servering til kunstnere, artister, frivillige og ansatte ikke ble registrert som omsetning.

Det ble også gitt ut billetter til frivillige uten av det ble registrert.

Forklarte seg

Tirsdag forklarte assisterende rådmann Espen Hvalby, økonomisjef Rita Hidemstrædet og kultursjef Asle Berteig om grepene som er blitt tatt for å få kontroll på økonomien.

- En forklaring er at vi hadde fantastisk mye folk i Prøysenhuset mens bemanningen var den samme som tidligere, sier Berteig.

Espen Hvalby redegjorte for at det er innført langt strengere økonomistyring: Flere skjema, flere som må signere oppgjørsskjema og langt hyppigere økonomirapportering til rådmannen.

- Vi har i fjor høst og vinter jobbet fram en grundig rutinebeskrivelse, sier Hvalby.

Kontrollutvalget gjort ikke annet enn å ta redegjørelsen til orientering.


 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00