Fra de rødgrønne opposisjonspartiene kommer avvisningen kontant. Også fra regjeringens samarbeidspartner KrF er svaret entydig: Forslagene må endres på vesentlige punkter.

- Landbruksministeren er mer opptatt av dem som vil ut av næringen enn dem som vil inn. Å fjerne boplikten og avvikle konsesjonsloven vil gjøre at noen få, rike mennesker kan støvsuge markedet for attraktive landbrukseiendommer, sier KrFs landbrukspolitiske talsperson Line Henriette Hjemdal til NTB.

- Ikke flertall

Regjeringen sendte onsdag ut på høring et forslag om å avvikle konsesjonsloven og oppheve boplikten. Før sommeren kom forslaget om å fjerne priskontrollen ved omsetning av landbrukseiendommer.

Hjemdal gleder seg over at driveplikten og jordvernet skal beholdes, men mener de øvrige reformene bryter med det politiske ønsket om økt matproduksjon.

- Det er ikke flertall for regjeringens politikk på dette området. Regjeringen vil heller ikke få gjennomslag for en opphevelse av priskontrollen. Det har Venstre og KrF sagt tydelig ifra om. Det må endringer til, sier hun.

Regjeringen har mulighet til å gå utenom KrF og bare søke støtte hos Venstre for å få forslagene igjennom, men landbrukspolitisk talsperson Pål Farstad er langt unna å kvittere ut et slikt ønske.

- Nå skal vi først se hva regjeringen kommer med når høringen er gjennomført. Det aller viktigste for oss er å hegne om driveplikten. Å gjøre noe som påvirker driveplikten negativt er uaktuelt for oss, sier Farstad.

- Elefant i glassmagasin

I Stortingets spørretime onsdag ble landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) beskrevet som en elefant i et glassmagasin av Arbeiderpartiets Knut Storberget.

- Hun har ikke spurt om tillatelse til å være der og risikerer at mye blir knust. Det er vanskelig å se at hun har flertall i Stortinget for det hun foreslår, sa Ap-representanten.

- Det er velgerne som har stemt ved valg som har gitt meg den tillatelsen, svarte Listhaug.

Hun mener de foreslåtte endringene styrker den private eiendomsretten, sikrer at tomme gårder tas i bruk og sørger for at flere ser verdien av å ta vare på bygningsmassen sin.

- Botvang gir ikke mer bolyst. Det er ingen menneskerett å eie en gård, men det er en mulighet hvis du har økonomi til det, sa Listhaug.

Overfor Aftenposten avviser hun at forslaget gjør det fritt fram for eiendomsutviklere å kjøpe opp bynære gårder for å bygge dem ut til boliger og ta bort jordbruksareal.

- Nei. Vi beholder driveplikten, og både jordloven og kommunenes plan- og bygningslov vil være til hinder for noe slikt.

Kritisk

Ifølge Listhaug har ikke konsesjonsloven fungert etter hensikten, noe som gjør den overmoden for endringer. Hun viser til at mer enn 30.000 gårdsbruk står tomme landet over.

Senterpartiets Geir Pollestad som leder næringskomiteen på Stortinget, mener forslagene svekker landbruksnæringen, truer bosettingen i distriktene og åpner for oppkjøp fra internasjonale spekulanter.

- Høringsforslaget er selektivt med fakta. Det nevner ikke med ett ord hva liberaliseringen har ført til i Sverige og Danmark, sier Pollestad.

Høyres Ingunn Foss mener på sin side at grepet er viktig for ungdom som vil inn i næringen. Hun viser til at gjennomsnittsalderen for eiere av landbrukseiendommer er 57 år for menn og 60 år for kvinner.

- Jeg har selv som ordfører vært med på å oppheve boplikt i et område i Lyngdal kommune uten at de negative spådommene slo til, sier hun til NTB. (©NTB)

Les også
DEBATT Les hva HA mener om boplikt-forslaget.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00