Det kommunale selvstyret ble innført i 1838, med 392 kommuner i Norge. Fram til 1930 ble antall kommuner mer enn fordoblet, til 747, som følge av at nye kommuner ble skilt ut fra storkommunene. I denne perioden ble Hamar og Furnes skilt ut fra Vang.

I 1946 fant en større grenseregulering sted, der et område med over 4.000 innbyggere ble overført fra Vang til Hamar kommune.

I 1690-åra ble det gjennomført en landsomfattende kommuneinndelingsreform, som reduserte antall kommuner til 454. Ringsaker fikk tillagt kommunene Nes og Furnes, og Stange ble slått sammen med Romedal.

I perioden 1988 til 1994 skjedde det en del sammenslutninger av inneklemte byområder som følge av Buvik-utvalgets arbeid. Vang ble innlemmet i Hamar i 1992. Det samme ble en mindre del av Ringsaker kommune.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00