Aksjonen Rovviltets Røst krever nå full stans i alle fellingsforsøk i landet inntil DNA på ulv foreligger.

Etter at Rovdata kom ut med nyheten om at ulven i Vågå som ble skutt i mai, også viste seg å være en genetisk viktig ulv, må noe gjøres, krever Aksjonen Rovviltets Røst.

Nå er det tre ulver fra det viktige reviret Tiveden i Sverige som er skutt ut, og kun to er tilbake. Det ville være svært kritikkverdig om flere blir skutt, mener ARR.

ARR kommer nå til å sende brev til klima- og miljøministeren hvor vi krever fullt stans i all jakt, og ber samtidig om å endre praksisen vedrørende fellingstillatelser.

- Det må gå an å innhente hår, eventuelt møkk til analyser FØR en eventuelt jakt når man vet at disse valpene er sårt tiltrengt ulvestammen. Såkalte «hasteanalyser» burde la seg gjøre når vi snakker om såpass viktige individer, mener ARR.

I Stange har ulven de siste to ukene drept 70 sauer, sannsynligvis er det riktige antallet 100 sauer. I Engerdal er det funnet 11 drepte sauer. Begge steder, i tillegg til i Tolga-området, pågår det nå jakt på en eller flere ulver.

Nok en valp skutt

DNA-analyser viser at også ulvetispa som ble felt i Vågå i Oppland i mai i år kom fra det genetisk viktige Tiveden-reviret i Sverige.

Den ett år gamle ulvetispa ble skutt 15. mai i år i Vågå kommune etter at det var gitt skadefellingstillatelse. Fra før er to ettårige hannulver fra det samme ulvekullet skutt etter å ha vandret ut fra det svenske reviret. Den ene hannulven ble skutt i Sykkylven i Møre og Romsdal 5. juni i år mens den andre ble felt i Jämtlands län i Sverige i mai i år. (Les tidligere nyhetssak her: Genetisk verdifulle ulver er skutt).

- Ulvetispa som ble felt i Vågå er en av minst fem valper som ble født i fjor i Tiveden-reviret. Tre av disse er nå skutt, forteller Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Kan redusere innavl

Valpene er avkom av et finskrussisk ulvepar som vinteren 2012/2013 opprinnelig etablerte seg i Tornedalen i Norrbotten län i Nord-Sverige, tett inntil grensen mot Finland. DNA-analyser påviste at begge ulvene var finskrussiske immigranter, og svenske myndigheter besluttet å flytte paret sørover og nærmere hovedutbredelsen av ulvebestanden i Sør-Skandinavia. Paret etablerte seg i et område nær Tiveden Nasjonalpark hvor de fikk valper.

- Parets avkom er helt ubeslektet med skandinaviske ulver fra andre kull, og alle Tivedenulver som overlever og får valper vil derfor ha en betydelig innavlsreduserende effekt, forklarer Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Ulveparet har trolig født et nytt valpekull i vår.

Rovdata har ansvaret for å overvåke ulv i Norge og analyserer blant annet vevsprøver fra alle døde ulver i landet.

- Prøvene blir analysert for DNA ved vårt laboratorium i Trondheim, og resultatene blir deretter sammenstilt med tilsvarende data fra Sverige, sier Kjørstad.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00