• I dialog: Ordfører Einar Busterud syntes innspillet fra Jernbaneverkets konsulenter var interessant. Her sammen med planleggingssjef for Intercity på Dovrebanen Lars Eide og planleggingsleder for strekningen fra Sørli til Brumunddal Sverre Setvik. Foto: Eli J. Haugen

Jernbaneverket har fått arkitektfirmaene Dronninga Landskap og C.F. Møller til å vise mulighetene for ny byutvikling rundt en jernbanekulvert gjennom Hamar-bukta.

Onsdag ble de nye skissene presentert for formannskapet, og mange kommunestyrerepresentanter.

Mer park og boliger

Skissene som ble lagt fram onsdag, inkluderte ny Skibladnerbrygge utenfor kulverten, at Strandgateparken bevares og utvikles med vannspeil, en utvidet bystrand i forlengelsen av Koigen samt nye kvartaler for boliger og næring på Åttemetersplanet.

På utsiden av kulverten har de vist en strandpromenade langs hele strandsonen.

Arkitekt Rainer Stange pekte på at det kan gi mulighet for 1.000 nye boenheter, og nye næringsarealer.

Stor utbygging

Politisk er reaksjonene på de nye mulighetsskissene for det meste positive.

– Det som vises er en helt ny bydel, og dette er interessant. Utfordringen for byen er at dagens Strandgate blir en dump, og så er det et spørsmål hvor lang tid byen tåler mellomløsninger, fordi dette er en stor utbygging, sier ordfører Einar Busterud (BBL).

Varaordfører Knut Fangberget (H) synes også forslaget er interessant.

– Dette er en forbedret utgave av en løsning jeg ikke vil ha. Snart får vi også mulighetsstudier for øst, midt og vest uten jernbane, sier Fangberget.

– Lite nytt

Stig Vaagan (V) er mest opptatt av at Jernbaneverket bekreftet at det ikke var noe i vegen med 20 promille stigning på sporet på en østløsning.

– Det skaper muligheter for tidligere tunnelinngang, og å verne mer matjord på Børstad/Tommelstad. Ellers var det lite nytt i mulighetsstudien, sier Vaagan.

Åpner muligheter

Frp-politiker Erling Behrens er entusiastisk.

– Dette viser hvilke fantastiske muligheter som finnes for Hamar, både for å ivareta og forbedre dagens sentrum, slik at vi unngår faren for at det blir en forlatt gamleby, og for å bygge opp en ny og framtidsrettet sentrumsbydel som blir attraktiv for næringsliv og nye innbyggere, mener Behrens.

Tilbakeviste påstand

Morten Aspeli (Ap) synes også ideene er spennende.

– Vi må jobbe godt sammen med Jernbaneverket for å finne best mulige løsninger. Et spennende innspill, mener Aspeli.Maria Skalleberg i Miljøpartiet De Grønne synes både positive og negative konsekvenser ble godt belyst i illustrasjonene. Miljøpartiet har ikke tatt stilling til hvilken trasé de går for, og avventer høringsinnspillene før de konkluderer.I onsdagens møte tilbakeviste for øvrig Jernbaneverket påstanden fra arkitekt Peter Butenschøn om at Jernbaneverket ikke har nok kompetanse på byutvikling. – Det var i beste fall riktig for 10–15 år siden. Nå har 10–15 prosent av de ansatte i Jernbaneverket fagbakgrunn fra arkitektur, landskapsarkitektur og byutvikling, så det utsagnet har gått ut på dato, sa assisterende planleggingsleder Hanne Sophie Solhaug i Jernbaneverket.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00