Det kom fram i en orientering for formannskapet i Hamar i dag. Den første delen av orienteringen gikk for åpne dører, men ganske raskt ble møtet lukket av hensyn til kommunens orhandlingsposisjon. Siden arbeidet med det skandalebefengte tårnet ble stanset 4. desember i fjor, har kommunen og leverandørene jobbet med å kvalitetssikre de tekniske løsningene. Det foreligger nå en teknisk løsning for å forankre stupeanlegget om kommunens kontrollfirma går god for.

- Sweco har prosjektert en ny forankringsløsning og kvalitetssikret den helhetlige løsningen, opplyste Eriksen. Konkret hva den nye forankringsløsningen går ut på, gikk han ikke inn på. Konseptet skal ha en levetid på minimum 30 år med riktig vedlikehold.

KOSTNADER

Kommunestyret har godkjent en kostnadsramme per i dag på 13,9 millioner kroner. Mens den maksimale kostnaden da prosjektet ble stoppet i desember lød på oppunder 30 millioner kroner, mener nå Eriksen at den maksimale kostnaden for å ferdigstille anlegget er på 26,5 millioner kroner, mens den forventede kostnaden lyder på 23,5 millioner kroner.

Hamar kommune har kvalitetssikret den tekniske løsningen og forsikret seg om at stupeanlegget kan fullføres. Ennå gjenstår å se hvem som må bære ekstrakostnadene. Hamar kommune stoppet arbeidene med stupeanlegget 4. desember i fjor. I dag ble altså formannskapet orientert om status i saken.  

- Den tekniske løsningen viste seg mer kompleks enn forutsatt, og derfor har vi gjennomført ny kontroll, en såkalt tredjepartskontroll, sier rådmann Martin Kulild. 

Den uavhengige kontrollen viste at anlegget trengte ytterligere forsterkning i forankringen. Nå foreligger en løsning som er tilfredsstillende kvalitetssikret.  

Rådmannen er tilfreds med at stupeanlegget kan gjennomføres med den planlagte løsningen, men understreker at et ennå ikke er avklart hvem som må bære de uforutsette kostnadene. Dermed er det heller ikke besluttet om anlegget blir fullført. 

Ikke aktuelt å destruere

Kommunen har så langt ikke vurdert andre tekniske løsninger for stupeanlegget.
– Vår førsteprioritet har vært å kvalitetssikre den eksisterende løsningen, forteller rådmannen.
- Destruering av anlegget er, slik vi ser det nå, ikke aktuelt, da også det vil medføre betydelige kostnader.

IKKE VEDTAK

Det legges ikke opp til at formannskapet i dag skal fatte noe vedtak om hva som skal skje med stupeanlegget, og hvorvidt det er politisk vilje til å bla opp enda flere millioner for å få anlegget ferdigstilt. Etter det HA forstår, har administrasjonen behov for å få signaler om i hvilke retninger de skal jobbe videre i saken.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00