Morten Midtlien er i dag kultursjef i Stange.

I Hamar skal Morten Midtlien lede avdelingen for kultur og frivillighet med totalt 55 ansatte i administrasjonen, biblioteket, kulturskolen og Hamar kulturhus.

- Dette er en utrolig spennende jobb. Den er mangfoldig og har stort potensial på mange felt. Derfor er jeg ydmyk i forhold til oppgavene jeg har foran meg, men først og fremst gleder jeg meg veldig, sier Midtlien.

SENTER FOR NYSKAPNING

Hamar kommune har gjort en grundig utredning for å finne ut hva de vil med kultursjefstillingen i tida framover.

- Stillingsprofilen ble utarbeidet etter samtaler med både interne og eksterne; ansatte i
kulturavdelingen, kommunens ledelse og representanter for Hamar idrettsråd og Hamar kulturråd, sier rådmann Terje Halvorsen.

Kommunen legger vekt på at Hamar skal være et senter for nyskapning og kulturutvikling.

- Vi ønsker en kultursjef som skal utvikle kulturlivet, kulturtilbudet og aktiviteten i Hamar og som skal være med og definere Hamar kommunes rolle i dette arbeidet for hele innlandsregionen, sier Halvorsen.

Hamar kommunes investeringer på kulturfeltet har vært betydelige de siste årene: nytt kulturhus,
idrettspark, håndballhall og utbyggingen av Ankerskogen. Drift og utvikling av disse verdiene blir viktig for den nye kultursjefen.

En utviklingsorientert kultursjef

16 personer søkte stillingen som kultursjef.

- Vi hadde flere sterke kandidater. Morten Midtlien utpekte seg ved å ha god innsikt og forståelse for kultur og idrett, og ikke minst ved at han ser kultur og idrett i en bredere sammenheng i samfunnet. Morten Midtlien har god lederkompetanse og sterke sosiale ferdigheter. Han er utviklingsorientert og matcher våre krav svært godt, sier Halvorsen.

Ordfører Morten Aspeli er glad for at det er ansatt ny kultursjef.

– Morten Midtlien overtar stafettpinnen i en avdeling med stor aktivitet, og han har mange spennende oppgaver foran seg, sier ordføreren.

Midtlien starter i Hamar kommune 1. august.Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00