Buchardt presenterte planene for Mjøstårnet og Mjøsparken for Ringsakers politikere og pressen i formiddag.

Buchardt har bestemt seg for at det første byggetrinnet skal stå ferdig i 2018. Han antyder at prosjektet har en kostnadsramme på 450 millioner kroner.

- Høsten 2018 skal det stå ferdig. Jeg hadde ikke gjort dette prosjektet om det ikke var i Brumunddal, sier Arthur Buchardt.

LEILIGHETER OG HOTELL

Det er ikke småtteri som Arthur Buchardt vil bygge i Mjøsparken ved E6 i Brumunddal. Buchardt kjøpte tomta som i dag huser det kommunale renseanlegget, for 4,7 millioner kroner tidligere i vinter.

Planene som Buchardt presenterte i dag gir Mjøsparken følgende innhold:

** Verdens høyeste trehus på 66 meter. Bygget er døpt Mjøstårnet og vil bestå av 17 etasjer.

** I bunnen blir det kafè og restaurant.

** Videre oppover vil det bli kontorarealer, 50 hotellrom og 21 leiligheter.

PLASS TIL SVØMMEHALL

I et byggetrinn II ser Buchardt for seg å bygge ytterligere tre bygg med leiligheter i hvert bygg.

Han har også skissert plass til et kommunalt svømmeanlegg med to 25-metersbaner og et terapibasseng inne på området til Mjøsparken.

- Mjøsparken blir bygd uavhengig av om vi får bygge svømmehallen eller ikke, sier Bucardt.

Arthur Buchardt har brukt Voll Arkitekter AS i Trondheim til å prosjektere det som altså vil bli verdens høyeste trehus.

Når Mjøstårnet bygges vil det med sine 66 meter blir 22 meter høyere enn det trehuset som bygges i Bergen i dag.

Buchardt lover også at byggene blir såkalt nullenergibygg.

- Vi skal produsere minst like mye energi som vi bruker. Vi skal bygge med solcellepanel på taket som lager strøm, og vi vil gjøre dette i nært samarbeid med Enova og Eidsiva energi, sier Arthur Buchardt.

IKKE AVKLART HOTELLDRIVER

- Hvem skal drive hotellet i Mjøsparken?

- Det er ikke avklart ennå hvem som skal drifte hoteller, sier Arthur Buchardt.

Han påpeker at halvparten av kontorarealet og halvparten av de 21 leilighetene må selges før han trykker på bygge-knappen.

- Slik verden ser ut i dag tror jeg det skal gå greit å få til nødvendig avtaler, sier Buchardt.

Sammen med sine samarbeidspartnere vil Buchardt jobbe med detaljeregulering og ferdigprosjektering av Mjøsparken. Trolig vil reguleringsplanen blir politisk behandlet tidlig til høsten.

Før byggestart kan skje må også renseanlegget flyttes og rives. Det skal bygges ny pumpestasjon litt lenger sør på Stela.Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00