– Støtter du den planlagte nedleggelsen av togledersentralen på Hamar og fire andre kontorsteder for å flytte virksomheten til Oslo, Bergen og Trondheim?

Det var spørsmålet Trygve Slagsvold Vedum (Sp) stilte til samferdselsministeren i Stortinget like før helgen.

Bakgrunnen er Jernbaneverkets omorganisering av togledersentralene.

VIL IKKE OVERSTYRE

I svaret til Slagsvold Vedum skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at han ikke ser noe grunnlag for at hans departement skal legge føringer for Jernbaneverkets arbeid med omorganisering.

– Jernbanedirektøren velger den organisering av virksomheten som etaten finner mest hensiktsmessig for å forvalte sine oppgaver, skriver samferdselsministeren.

SVAKHETER

Han peker på at Jernbaneverket mener at dagens togstyring med åtte sentraler plassert rundt omkring i Norge har flere svakheter.

– De mindre sentralene har lav bemanning og er betjent av kun en person. Disse sentralene er sårbare for fravær av personell, eksempelvis ved sykdom eller ved behov for å frita en medarbeider fra tjeneste, skriver Solvik Olsen i sitt svar.

– ET STERKT FORSVAR

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke veldig fornøyd med svaret han fikk fra samferdselsministeren.

– Dette svaret er dessverre et sterkt forsvar for sentralisering til Oslo og nedlegging i Hamar fra statsråden sin side. Tydelig hvor regjeringen legger seg i denne saken, skriver han i en e-post til HA.

OMORGANISERING VIKTIG

Solvik Olsen peker på at Jernbaneverket mener en omorganisering av togledelsen er viktig for å kunne håndtere en økt trafikkmengde i årene framover.

Solvik Olsen peker blant annet på at utbyggingen av dobbeltspor og det nye inter city-triangelet krever en ny struktur.

Det er bare to og et halvt år siden Jernbaneverket fikk et nytt bygg i Hamar, som ikke minst skulle huse togledersentralen.

– Flyttingen til nytt bygg høsten 2013 hang sammen med at virksomheten inntil da hadde funnet sted i uegnede lokaler i andre etasje i stasjonsbygningen på Hamar. Disse lokalene utgjorde et arbeidsmiljøproblem for de ansatte og behovet for nye lokaler måtte løses, skriver Solvik Olsen.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00