Ulven hadde fulgt kuflokken i flere kilometer før kuene altså jaget den.

50 sauer er de siste dagene drept av rovdyr i området Stange/Eidsvoll. Det opplyser leder for det kommunale fellingslaget for store rovdyr i Stange, Geir Magnar Lillehov til HA.

Etter angrepet natt til søndag er det funnet hele 30 drepte sauer.

Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse til felling av ulv i Hedmark og Akershus, men mannskapene har en svært vanskelig oppgave, sier Lillehov.

– Vi tråkker i sauekadavre og ettersøkshundene blir forvirret. Med mange beitedyr ute i skogen er dette er en svært vanskelig situasjon. Mannskapene fortsetter med uforminsket styrke. Her er det snakk om ulv i flere regioner, sier Lillehov.

Ulv mot kuflokk

Ved Spitalen mandag kveld så altså en hytteeier at ulv gikk mot en kuflokk som går på beite. Flere kalver er sluppet og ifølge hytteeieren virket det som om kalvene tiltrakk seg ulvens oppmerksomhet.

– Da ulven gikk mot kuflokken, reagerte dyra momentant og gikk mot ulven som lusket vekk. Denne formen for forsvar mot rovdyr, har man sett andre steder, sier Lillehov.

Tre ulver

Lillehov sier at det er sannsynlig at tre ulver har herjet saueflokkene i Stange.

– Vi kan ikke si dette med sikkerhet, men angrepene er forskjellig. I Stange Almenning ved Spitalen kan det være en ung ulv som har gått etter lam. Ingen søyer er angrepet. Dette kan indikere et ungdyr. I beiteområdene lenger øst ser vi imidlertid et annet skademønster. Her kan det være to ulver som har angrepet sauen. Et stort dyr har drept velvoksne søyer, sier Lillehov.