Hamar kommune strammet inn skjenketidene tilbake i 2008, etter en sterk oppfordring fra politiet.

Det innebærer at tappekranene stenges klokken 01.30 på byen i Hamar, mens både Elverum, Lillehammer og Ringsaker har senere skjenkestopp.

Denne våren skal Hamar kommune revidere skjenketidene. Alkoholloven setter en begrensning på skjenking klokken 03.00.

Delte meninger

Mens skjenkenæringen ved forrige revisjon i 2012 presset på for å få utvidet skjenketidene, erkjenner kontaktperson for skjenkenæringen Hein Rikar Steen Michaelsen at det er delte meninger om dette i næringa.

– Dette er ikke svart-hvitt. Det er ikke samtlige aktører som ønsker å utvide skjenketiden, men vi ønsker en større fleksibilitet. I Hamar har det vært veldig rigid og konservativt, sier Steen Michaelsen.

Han driver puben og konsertstedet Seb’s hotel på sjuende året, og sier at for hans del har han ikke noe stort behov for å få utvidet skjenketidene.

Har tatt igjen det tapte

Kommunens statistikk viser at omsatt mengde alkohol var på omtrent samme nivå i 2008 (året innstrammingen ble vedtatt) og i 2014.

Det betyr at skjenkestedene i all hovedsak har klart å ta inn igjen det tapte.

Den økte fleksibiliteten, som skjenkenæringen ønsker seg, kan for eksempel gå på å gi 18-åringer tilgang på steder med spritomsetning og å tillate lenger skjenketid i helgene eller på rene dansesteder, ifølge Steen Michaelsen.

Næringen ønsker også at kommunen tar et større ansvar for kursing hos ansatte i næringen. Et viktig tema vil da være forebygging av rusrelatert vold.

Planlegger fagdag

16. mars arrangerer Hamar kommune en fagdag for skjenkenæringen, kompetansemiljøer innen rus og andre aktører.

Det er den politiske komiteen for helse og levekår som står som arrangør. Per Myrvang (Ap) har blitt utpekt som saksordfører for den nye alkoholpolitiske planen.

– Vi har så vidt begynt diskusjonen i komiteen. Både lengden på skjenketiden og skjenking i tilknytning til idrettsarrangementer kommer til å bli diskutert, sier Myrvang.

Også Hamar Olympiske Anlegg, Ankerskogen svømmehall og Storhamar hockey er invitert til fagdagen.

Politiet fornøyd

Politiet ser en klar sammenheng mellom tidlig skjenkestopp og mindre vold og bråk på byen.

Politiets klare råd og oppfordring til politikerne i Hamar, er at den tidlige skjenkestoppen bør videreføres.

Politiet fører statistikk over vold og bråk på byen, og kan dokumentere at det er en klar sammenheng mellom tidligere skjenkestopp og nedgang i voldstilfeller og ordensforstyrrelser.

Mens det i 2006 ble rapportert inn 10 saker med såkalt legemsbeskadigelser, ble det i 2015 bare meldt om 3 slike saker.

Antall ordensforstyrrelser har gått ned fra 430 meldinger i 2006 til 191 i 2015.

Audun Fremstad, leder for ordensavdelingen ved Hamar politistasjon, sier at deres råd til politikerne er å videreføre dagens tidlige skjenkestopp.

– Antallet voldssaker har gått ned betraktelig, og vi har langt færre alvorlige voldsepisoder. Dette er episoder som fører til personskader og sjukemeldinger. Trenden er den samme i andre byer hvor de har redusert skjenketiden. Vårt råd er å videreføre dagens ordning, men det blir opp til politikerne å avgjøre, sier Fremstad.

Politisk bruker det å sprike ganske mye innad i partiene når det kommer til skjenkesaker. Hamar Frp har allerede vært på banen, og signalisert at de ønsker en liberalisering velkommen. Det nye flertallet i kommunestyret har ikke noe i sin samarbeidsavtale om alkoholpolitikk. By- og bygdelista har siden 2008 stilt seg bak den forholdsvis restriktive linjen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00