I løpet av kort tid tas også den andre tunnelen i bruk. Espatunnelene på E6 er den lengste vegtunnelen som hittil tas i bruk på vegnettet i Hedmark fylke.

Arbeidet med å sprenge ut de to vegtunnelene startet i slutten av september 2012. Frem til tunnelene var ferdig sprengt ut i juni 2013 ble det totalt fyrt av cirka 260 sprenginger for å lage plass til to tunneler med to kjørefelt i hver. Siden da har det blitt jobbet med å montere vann og frostsikring bestående av isolerte betongelementer på tunnelveggene og i takene, montert strøm, ventilasjon og styringssystemer samt bygget selve vegbanen gjennom tunnelene.

I natt vil nordgående trafikk på E6 ta i bruk nordgående tunnel og den nye brua over Labbdalen. Den første tiden vil trafikken gå i ett felt med en skiltet hastighet på 50 kilometer i timen. I løpet av kort tid vil også sørgående tunnel bli tatt i bruk.

Eksisterende E6 forbi det området hvor trafikken skal gå i tunnel skal settes tilbake til sitt opprinnelige. Dette arbeidet vil pågå utover vinteren.

Hver av de to tunnelene ved Espa er ca. 680 meter lange. Espatunnelene er den lengste vegtunnelen i Hedmark. Den tredje lengste vegtunnelen i Hedmark er Skarpsnotunnelen ved Moelv med sine 310 meter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00