Pengegaven på 800.000 kroner er gitt som et ekstraordinært tilskudd til Furnes Fotball.

Det kommer i tillegg til det kommunale anleggstilskudd til selve utbyggingssøknaden. Furnes Fotball vil ventelig få 1,6 millioner kroner i kommunalt anleggstilskudd.

Spillemiddelpotten er på 2,5 millioner kroner.

BYGGESTART MANDAG

For Furnes Fotball haster det å komme i gang med kunstgrasprosjektet på Gaalaasbana. Mye dårlig vær har ofte ført til stengt bane på Gaalaas. Furnes Fotball frykter også at de kommer på etterskudd med talentutviklingen om de blir alene om ikke å ha kunstgras.

Kunstgras med flomlys på hovedbana på Gaalaasbana har en totalkostnad på 8,2 millioner kroner. I regnestykket er det også medregnet legging av gras på dagens parkeringsplass.

Furnes-fotballens leder, Edgar Halvorsen, er svært glad for den ekstraordinære pengegaven. Det setter for alvor fart på anleggsarbeidet.

- Vi er så smått i gang med byggingen, og innen førstkommende mandag er vi i full gang, sier Edgar Halvorsen.

Det betyr også at kunstgrasbana vil bli tatt i bruk til våren.

VILLE GI EN MILLION KRONER

Et mindretall i kommunestyret ville etter forslag fra Odd Amund Lundberg (Sp) øke det ekstraordinære tilskuddet til èn million kroner.

- For oss som bor i Nydal vet at det skal bygges masse i Nydal. Fotball er et lavterskeltilbud som mange unger kan være med på. Da er det viktig med gode fasiliteter. Derfor vil jeg øke tilskuddet til èn million kroner, sa Odd Amund Lundberg (Sp).

Selv om Hans Kristian Arnkværn (Frp) og Tone Høisveen (Rl) understreket viktigheten av Gaalaasbana som sosial samlingsplass i Furnesbygda, fikk ikke forslaget om å øke tilskuddet mer enn 13 stemmer.

TRAPPER NED EKSTRATILSKUDD

Flertallet mener at 800.000 kroner vil gi Furnes Fotball en viktig drahjelp med kunstgrasprosjektet.

Varaordfører Geir Roger Borgedal (Ap) og Odd-Hermann Roel Børke (H) mener det er viktig at fordeling av alle kommunale midler til idretten igjen blir kanalisert gjennom Ringsaker Idrettsråd.

Brumunddal Allianseidrettslag (to ganger 1,5 millioner kroner) og Moelven IL (1,5 millioner kroner) har tidligere fått et ekstraordinært tilskudd. Nå blir Furnes Fotball fjerde og siste idrettslag som får en slik pott.

- Vi må trappe ned dette. Vi har et dyktig Ringsaker Idrettsrådsom har sagt at det er ok med et ekstratilskudd, men rådet mener ikke det må bli forutsetningen framover. Med 800.000 kroner vil Furnes Fotball nå komme godt i havn med ny bane, sier varaordfører Geir Roger Borgedal (Ap).

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00