Det var nær­mest et kapp­løp mot sol­ned­gan­gen søn­dag kveld: I vår­li­ge om­gi­vel­ser strøm­me pub­li­kum­ til for å høre det kjen­te folk­rock­ban­det spille i Ha­mar­do­men. Det har gått 25 år si­den Vamp starta opp, og et­ter 5 spel­le­manns­pri­ser og over en million solgte al­bum har ban­det ruk­ket å bli et av lan­dets mest fol­ke­kjæ­re. Selv om bare to av de opp­rin­ne­li­ge band­med­lem­me­ne fort­satt er med, er en­semb­let fort­satt ak­tivt: I fjor slapp de ut sitt hit­til sis­te al­bum «Pop­ulas» – til gode kri­tik­ker. Det var i stor grad det­te al­bu­met som var ut­gangs­punk­tet for kon­ser­ten i Ha­mar­do­men, iblanda noen av ban­dets mest kjen­te lå­ter. 

Og her er det noe for en­hver smak: Blant de man­ge ly­ris­ke høy­de­punk­te­ne un­der kon­ser­ten er «På Bred­den», skre­vet mens ban­det lag­de pla­te med Kringkastningsorkestret. For an­led­nin­ga ble den fram­ført uten or­kes­ter, og åp­net ro­lig og ned­strip­pet med Odin Stavelands vak­re vo­kal. Der­et­ter fikk pub­li­kum høre en ele­gant opp­byg­ning mot låtas høy­de­punkt, før san­gen tonet stil­le ut. Også «Kim du nå va?» fram­fø­res på stem­nings­fullt vis med vak­kert bratsj­mel­lom­spill. 

Va­ri­ert pro­gram

Rik­tig­nok var det ikke bare ro­li­ge bal­la­der på me­ny­en, for Vamp vis­te fram stor mu­si­kalsk spenn­vid­de og va­ria­sjon. Her er det både blues og lå­ter som ten­de­rer mot mer ro­cka ut­trykk.  

«El­mer» ble skre­vet av Øy­stein Sta­ve­land til sitt før­s­te bar­ne­barn, og ble le­vert i et le­kent ar­ran­ge­ment – der den fen­gen­de me­lo­di­en mø­ter en ryt­misk bak­grunn. Nev­nes må også Øyvind Stavelands stry­ker­spill – ofte er det røft og ryt­misk – med en frisk og spen­nen­de klang­bruk som bi­drar til å løf­te den mu­si­kals­ke hel­he­ten.

Grø­te­te lyd

Ha­mar­do­men kan ha van­ske­li­ge lyd­for­hold, og dess­ver­re gikk det­te ut over kon­sert­opp­le­vel­sen. Man­ge av de­tal­je­ne i Vamps lyd­bil­de ble van­ske­lig å skjel­ne, og bak i sa­len var det i be­gyn­nel­sen også svært van­ske­lig å tyde teks­ten. For­hol­de­ne bed­ret seg litt et­ter hvert, men for­ble en sje­ne­ren­de fak­tor hele kon­ser­ten igjen­nom. 

Vamp har kon­sert på Hedmarken også se­ne­re i år: 13. au­gust er de til­ba­ke på Tømmerstock-fes­ti­va­len i Bru­mund­dal.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.