- Inntrykket er at slaktevekten på elgen går ned. Det er vanskelig å si sikkert hvorfor, men jeg tror årsaken er at vi har hatt en altfor stor elgstamme de siste årene, slik at vinterbeitegrunnlaget er blitt for dårlig, sier oppsynsmann Terje Nilsen.

Også mot slutten av året vi nettopp avsluttet, tok elgjegerne sikte på å redusere den store elgstammen i elgregionen for Hamar, Løten og Elverum vest for Glomma. Men kvotene i Løten var til sammen justert ned fra 114 til 86 dyr fra året før.

Frykter ikke for få dyr

- Elgstammen har vært stabil i tre år nå, så den er fortsatt veldig stor. Årsaken til at kvoten likevel var nedjustert i høst, er at enkelte i andre deler av elgregionen har fryktet at elgstammen skal reduseres for raskt. Men vi har en veldig produktiv elgstamme, med en ideell sammensetning av kuer og okser. Så, skyter vi for mange, tar det ikke lang tid å få antallet opp igjen, mener driftssjef Johan Fischer i Løiten Almenning.

Oppsynsmannen mener nedjustert kvote viser at man er på rett veg.

- Vi har jobbet med å redusere elgstammen i flere år, for å få tilbake vinterbeitegrunnlaget rundt Rokosjøen. Og vi er på rett veg nå - men ikke i mål, sier oppsynsmannen.

Rekordmange jegere

Mens jaktforvalterne funderer på hvordan den store elgstammen skal reduseres raskt og effektivt, jubler samtidig Løiten Almenning for at en annen rase «formerer seg»:

Elgjegerne i allmenningen var i fjor 99 mann, og det er ny rekord, slår både Fischer og Nilsen fast.

- Vi registrerer at det er stor interesse for elgjakt i Løten. Jeg vil tro snittalderen har gått kraftig ned de siste par årene, selv om det ikke akkurat er tenåringer vi rekrutterer flest av, sier Fischer.

Løiten Almenning opererer med gratis jaktkort for dem fra 16 til 23 år, i håp om at terskelen for å begynne skal bli lavere. Likevel var bare fire av de 99 gjennom fjoråret i dette nedre alderssjiktet.

- De fleste nye jegerne er vel i 30-40-årene, og det er ikke dårlig med tanke på hvor vanskelig det er blitt å kombinere langvarig elgjakt med moderne familieliv, slutter Fischer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00