Ordfører Anita Ihle Steen (Ap) tok det første spadetaket for utbyggingen i formiddag sammen med bygg- og eiendomssjef Kjetil Wold Henriksen, rektor Steinar Ulven og prosjektleder Anders Myhre i Syljuåsen AS.

- Dette er en stor dag for Moelv, sier Ihle Steen.

GIGANTISK UTBYGGING

Ringsaker kommune satser 412 millioner kroner på det nye oppvekstsenteret i Moelv.

Det inkluderer ny skole, ny svømmehall, oppgradering av Moelvhallen og infrastruktur. Gang- og sykkelveger, rundkjøring og av- og påstigningsplasser for busser og biler gjør sikkerheten for elevene tryggere, men løfter også det estetiske i nærområdet.

Nye Moelv skole med plass til 425 elever samt en forsterket enhet med 15 plasser koster 258 millioner kroner. Det er Ringsakers desidert dyreste skole.

- Moelv vil endre karakter gjennom dette kjempeløftet vi tar nå, sier rådmann Jørn Strand.

INNTIL MO GÅRD

Nye Moelv skole skal erstatte Kilde og Skarpsno skoler.

Den nye og flotte skole skal bygges inntil tunet på Mo gård. Deler av låven på Mo skal fortsatt brukes, og kulturvernmyndighetene har stilt strenge krav til at fasaden mot Mo skal ivaretas som en del av nyskolen.

Planen er at den nye barneskolen i Moelv skal være klar til bruk høsten 2017. 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00