Under arrangementet vil underskriftene også bli overrakt statsminister Erna Solberg ved statssekretær Julie Margrethe Brodtkorb. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft er også invitert for å motta underskriftene.

Det er organisasjonen Bygdefolk for rovdyr som står bak dette.

BFR vil fokusere på en levende natur, et komplett økosystem med stort biologisk mangfold. De ønsker levedyktige bestander av alle de store rovdyrene og rovfuglene i Norge. 

I sin rapport skriver de at luttrapporten fra Rovdatas ulveovervåking forteller at det vinteren 2013-2014 var ca. 30 ulver kun i Norge og 50 ulver i grenserevir på begge sider av svenskegrensen.

Anerkjent forskning viser at dette er tall som ligger langt under hva som er nødvendig for å opprettholde en sunn og levedyktig nasjonal ulvebestand. Samtidig som ulven i Norge er fredet og står oppført på Artsdatabankens Rødliste som kritisk truet, tillates likevel lisensfelling på ulvebestanden i Norge. «Dette er brudd på Norges nasjonale lover, lov om biologisk mangfold, internasjonale konvensjoner som Bern-konvensjonen og våre moralske forpliktelser», sier Bygdefolk for rovdyr.

Frykt og propaganda

Frykt og kunnskapsmangel preger debatten. Rovdyrmotstandere nekter å ta inn over seg forskningsresultater, eller bestrider dem udokumentert. Myter og propaganda skaper grobunn for ubegrunnet frykt, og rovdyr blir brukt som forklaring på vanskeligheter bygdene kan oppleve. Ulven blir gjort til syndebukk for nedlegging av gårdsbruk, fraflytting, påstått fravær av hjortedyr, folks frykt for å gå i skogen og jegeres tap av livskvalitet, sier organisasjonen.

Bygdekompetansen består av langt mer enn slik propaganda, og som bygdefolk, friluftsfolk, jegere og bønder kjenner vi oss ikke igjen i det. Norsk institutt for naturforskning viser til at to av tre som bor i områder med rovdyr mener at dagens bestandsmål for ulv er akseptabelt eller bør økes. Næringsinteresser slipper årlig bl.a. ca. 2,1 millioner sauer på utmarksbeite, der ca. 115.000 mistet livet i 2013. Disse tapene får som regel rovdyrene skylden for, men av de ca. 24.000 sauene som ble erstattet i 2014, kan bare under 10 % dokumenteres som tap til rovdyr. I 2014 ble kun 393 dokumentert/antatt tapt til ulv. Det store flertallet av tapte sauer dør av sykdom, skader osv., skriver Bygdefolk for rovdyr.

Underskriftskampanjen

«Underskriftskampanjen for ulven i Norge» ønsker å rette søkelyset mot myndighetens holdning til rovdyr og ulvens situasjon i Norge, og har bidratt til å spre forskningsbasert kunnskap om ulven for å imøtegå mytene som verserer. «Det er viktig å påpeke den store ressursen Norge har i kraft av unik og internasjonalt anerkjent ulveforskerkompetanse», sier Bygdefolk for rovdyr.

Veien videre

Stortinget skal i 2015 vedta nytt bestandsmål for ulv i Norge. Underskriftene som kampanjen overrekker Statsminister, klima- og miljøminister og Stortingets klima- og energikomité uttrykker et sterkt krav og håp om at forskningsbasert kunnskap og hensynet til det truede biologiske mangfoldet skal legges til grunn for det nye bestandsmålet, ikke ubegrunnet frykt, irrasjonelt hat eller snevre nærings- og jaktinteresser.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.