14. desember hadde styreleder Per-Eilif Sandberg i Hamar Regionen Reiseliv møte med de fire ordførerne i Hamar, Ringsaker, Stange og Løten, for å gå gjennom den økonomiske situasjonen til selskapet. Prognosen for året tilsier at Hamarregionen Reiseliv går med et underskudd på 806.000 kroner i år, og en negativ egenkapital på vel 93.000 kroner.

"Dette medfører at egenkapitalen er tapt, og styret har handlingsplikt etter aksjelovens paragraf 3-5", skriver styreleder Sandberg i brev til kommunene på Hedmarken.

Han søker nå om ekstraordinært tilskudd, for å dekke underskuddet. Fra Ringsaker kommune søker styret om 125.000 kroner. 

Styrelederen framholder at det er flere årsaker til det økonomiske underskuddet. Blant annet har selskapet lav grunnfinansiering, som utgjør i underkant av halvparten av den samlede finansieringen.

"Driftsmodellen har vært preget av mye prosjektfinansiering, og er dermed svært sårbar ved driftsforstyrrelser, endring i bemanning og sykefravær", skriver Sandberg.

Han opplyser at styret ble kjent med den økonomiske situasjonen i midten av september. Nå håper han på velvillig behandling, slik at selskapet kan beholde andelskapitalen, og redusere underskuddet.

"Hamarregionen Reiseliv har som paraplyorganisasjon for reiselivet i regionen vært avgjørende for å skape vekst og bygge stolthet i en viktig næring. Regionen er blitt satt enda mer på kartet, og det er et arbeid aktørene ønsker å videreføre og styrke", skriver styrelederen. 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00