• Kjøpte en av de siste: Trond Svenkerud har kjøpt to boligtomter i Vangsåsen. Hamar kommune har nå kun igjen to ledige kommunale boligtomter, og ledende politikere er enige i at det er for lite. De vil sette mer fart i boligutviklingen.

HA skrev tidligere i sommer at kommunen kun har to tilgjengelige tomter igjen til husbyggere. Ringsaker kommune på sin side, har langt flere.

Onsdag var det et stort oppslag i Dagens Næringsliv om at pendlerbyene rundt Oslo, inkludert Hamar, har en sterk prisvekst for boliger.

Avisen brukte en familie som byttet ut blokkleilighet i hovedstaden med enebolig på Sagatun i Hamar som eksempel.

– Urovekkende

Jørgensen, som er leder i Hamar Arbeiderparti, det største opposisjonspartiet, synes det er urovekkende at kommunen ikke har flere tomter å tilby.

– Vi må ha tomter tilgjengelig til enhver tid for å møte folk som ønsker å flytte til Hamar. I tillegg til leiligheter i blokk eller rekkehus, trenger vi også steder hvor folk kan kjøpe tomt eller enebolig, sier Jørgensen.

Ønsker variasjon

Hamar Ap har i mange år hatt variasjon i boligtilbudet som et mantra.

Derfor er de opptatt av at Hamar ikke bare kan tilby leiligheter i byen, men også ha noe å tilby dem som ønsker mer plass og luft. På Ingeberg pågår det boligbygging i privat regi, og det er igangsatt ytterligere regulering vest for Gåsbuvegen, men dette trekker i langdrag.

– Det er tre år siden planarbeidet startet, sukker Jørgensen.

Ligge i forkant

Ap-politikeren mener det er fornuftig å forstørre Ingeberg, slik at tettstedet kan få bedre kollektivtransport og nærmiljøfunksjoner.

Samtidig etterlyser han at kommunen begynner å tenke på nye byggeområder, som det tar lang tid å regulere. Det gjelder for eksempel flyplassen, gårdene Tommelstad/Børstad og Vien.

– Økningen i boligpriser vi opplever er hyggelig på den måten at Hamar er et attraktivt sted å bosette seg, men samtidig betyr det at vi må bygge mer for å møte etterspørselen. Kanskje må vi vurdere å jenke på krav til parkeringsdekning for å få bygget mer, sier Jørgensen.

Trekker ut

Når det gjelder Ingeberg-utbyggingen, er leder for arealplanavdelingen Kari Nilssen på ferie, og i hennes fravær var det torsdag ikke mulig å få svar på hvorfor reguleringen her trekker sånn ut.

Skyts i retur

Ordfører Einar Busterud (BBL) retter skytset i retur til Jørgensen.

– De satt med styringen i fire år, og jeg har arvet ledige tomter etter dem, sier Busterud.

Han medgir at han skvatt litt over oppslaget i HA tidligere i sommer, og tok kontakt med rådmann Bjørn Gudbjørgsrud.

– Det bygges for lite i Hamar, og saken ble fulgt opp på et møte med rådmannen 26. juli. Vi kommer til å legge mer trykk i boligutviklingen framover. Spørsmålet er hvorfor dette ikke ble tatt mer tak i i forrige periode, sier Busterud.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00