Torsdag fortsatte rettssaken mot den 19 år gamle hamarsingen som er tiltalt for uaktsomt bildrap. 19-åringen var sjåfør da bilen han kjørte traff en elg, kjørte av vegen, traff et tre og begynte å brenne. Tre passasjerer, en gutt og to jenter, omkom i sammenstøtet.

Ulykken skjedde på riksveg 25 ved Hernes, natt til fredag 3. juli i fjor. Hastigheten skal ha vært langt over fartsgrensen på 80 km/t.

I løpet av dagen skal både aktor Sondre Halvorsen, bistandsadvokat Helge Hartz og forsvarer Helge Næss Rustad i gang med sine prosedyrer. Det er ventet at aktor vil kreve en ubetinget fengselsstraff, mens bistandsadvokat Hartz allerede har varslet et erstatningskrav på 750.000 kroner.

HA følger rettssaken direkte fra Sør-Østerdal tingrett i Elverum. Bla ned for siste nytt!

Lettere stemning i salen

08.31: Også i dag er rettssalen fylt opp av tilhørere som ønsker å følge rettssaken på nært hold. Det er satt inn enda noen flere stoler i den allerede overfylte rettssalen. Stemningen er langt mer avslappet, løs og ledig enn de forrige to dagene. Folk prater sammen på alle kanter. Tonen er munter, som et avbrekk fra det blytunge alvoret som snart kjøres i gang igjen.

08.42: Salen er i ferd med å fylles opp. Også i dag ser det ut til å komme rundt 50-60 tilhørere.

08.48: Retten brukte i går lang tid på å gå gjennom de sakkyndiges tekniske undersøkelser. Rettsmøtet ble ikke avsluttet før ved 17.30-tiden. Dagen i dag er ventet å bli noe kortere, med prosedyrer allerede før lunsj. Deretter vil det trolig gå én til tre uker før dommen er klar.

09.00: Den tiltalte 19-åringen sitter framoverbøyd med senket hode. Han puster tungt og stirrer rett ned i pulten foran seg, tydelig preget av stundens alvor.

09.05: De tre advokatene har forlatt salen for et møte med dommeren. Rettssaken blir dermed noen minutter forsinket. Bakgrunnen for møtet er ikke kjent.

09.15: Advokatene er nå tilbake i salen. Det nærmer seg start.

09.23: Sorenskriver Nils Dalseide har ankommet salen, og dermed er siste dag av rettsforhandlingene omsider i gang.

Dødsårsak: «Voldsom trafikkulykke»

09.24: Aktor Sondre Halvorsen innleder dagens rettsmøte. Han varsler at det har blitt foretatt en skriftlig rettelse av tiltalebeslutningen. I den oppdaterte tiltalen er det lagt til at tiltalte har krysset en heltrukket sperrelinje og gjennomført en forbikjøring på feil side av en midtrabatt like i forkant av ulykken.

09.28: Halvorsen skal nå vise til legeerklæringer for de tre omkomne. Dødsårsakene for to av ungdommene blir kort oppsummert som «voldsom trafikkulykke», uten å gå i detalj. For den tredje passasjeren, som fortsatt var i live etter ulykken, er det en noe lengre redegjørelse. Jenta ble erklært død på Ullevål sykehus klokken 16.30, rundt 14 timer etter ulykken.

09.32: Sjåføren som overlevde hadde mindre skader, deriblant brudd i nese og ankel. 19-åringen mottok psykiatrisk krisehjelp etter ulykken.

09.33: Aktor legger til at tiltalte i 2012 ble tatt for bilkjøring uten gyldig førerkort. Tiltalte var på det tidspunktet enten 15 eller 16 år gammel.

- Tok en bevisst risiko

09.34: Aktor Halvorsen er nå i gang med sin prosedyre. Her vil han etter hvert presentere forslag til straff.

09.40: Halvorsen minner om at strafferammen for uaktsomt drap med motorvogn er tre års fengsel. Under særdeles skjerpende omstendigheter utvides strafferammen til seks års fengsel. Aktor mener det ikke finnes særdeles skjerpende omstendigheter i denne saken.

09.41: Aktor sier det ikke er tvil om at tiltalte som fører av bilen har forvoldt noen andres død. Han peker på uforsiktighet hvor man har tatt en risiko utover det som er normalt, og at man har tatt risikoen selv om man må ha innsett muligheten for at død kunne inntreffe.

- Må ha kjørt i godt over 120 km/t

09.45: Halvorsen er nå inne på det høyst relevante spørsmålet om fart:

- Tiltalte var ute og kjørte uten mål eller mening. Han hadde med seg to jenter og en kamerat. Tidligere på kvelden, trolig mellom klokken 23 og midnatt, ble det sendt en Snapchat-melding fra en av ungdommenes telefon. Det kan være feilmarginer knyttet til hastigheten (177 km/t) som er oppgitt i bildemeldingen. Tiltalte hevder selv han ikke kan ha kjørt mer enn 120 km/t, men det er fortsatt 40 km/t over lovlig hastighetsgrense, sier han.

- Jeg legger til grunn at hastigheten må ha vært betydelig høyere enn 120 km/t da Snapchat-bildet ble tatt.

09.48: Aktor mener den farlige forbikjøringen på feil side av en midtrabatt kan bevises.

- Et vitne har forklart at han hørte en bil som kom i høy fart bakfra. Det er ikke ofte man hører biler som ligger bak! Det er ingen tvil om at tiltalte etter forbikjøringen valgte å kjøre så fort som bilen kunne. Vitnet beskriver hastigheten som ekstrem. Det hele ender i en kollisjon med elg litt lenger øst, og vi kjenner utfallet av det, sier han.

- Grisekjøring

09.52: Aktor Halvorsen forteller at de sakkyndige er uenige om hastigheten i kollisjonsøyeblikket.

- Man må ikke se så snevert på det. Hastighet er én ting. Den hasardiøse kjøringen begynte i hvert fall i forbindelse med forbikjøringen. Fra det tidspunktet må man vurdere hans uaktsomhet. Det kunne ha gått galt mye før også, sier han.

09.55: Halvorsen støtter seg til rapporter fra vegvesenet og den rettsoppnevnte sakkyndige som anslår at hastigheten må ha vært minst 137 km/t på ulykkestidspunktet.

- Sakkyndig Erik Aanerud sier 137 km/t er en absolutt minimumshastighet, og trolig har farten vært mye høyere. Med lavere fart ville ikke bilen ha klart å gjøre det siste hoppet etter å først ha truffet en stein, sier han.

10.02: Aktor minner om at man som bilfører må være forberedt på uventede hendelser - i dette tilfellet en elg.

- Dette er grisekjøring i et område hvor det ferdes mye elg, og som også er merket med fareskilter for elg. Det er tiltaltes skyld at han kjører på elgen i en slik hastighet. Med normal fart ville ulykken neppe fått så alvorlige konsekvenser. Kanskje ville han også klart å unngå sammenstøtet, sier han.

10.06: Aktor oppsummerer med at tiltalte skal dømmes for uaktsomt drap på tre personer. Aktor mener det ikke er tvil om at tiltalte har handlet uaktsomt så lenge farten må ha vært 137 km/t eller høyere.

To års ubetinget fengsel

10.08: Vi er nå over på straffeutmålingen. Strafferammen er i utgangspunktet tre års fengsel. Det blir spennende å høre hva Aktor Halvorsen mener er en passende straff.

10.10: Aktor mener denne saken ligger «høyt på skalaen» fordi tiltalte har tatt en kjemperisiko ved å kjøre så fort. Han leser nå opp rettspraksis fra tidligere saker av lignende kaliber.

10.17: Aktor minner om at tiltalte kun hadde hatt førerkort i rundt 70 dager før ulykken skjedde, og at han dermed var en uerfaren sjåfør.

10.18: Halvorsen sier skadeomfanget i denne saken er så alvorlig at det må få konsekvenser for straffen.

10.19: Aktor runder av med å be om to års ubetinget fengsel for den 19 år gamle hamarmannen. I tillegg mener aktor at 19-åringen må miste førerretten for alltid. Det nevnes at det ikke finnes en eneste formildende omstendighet.

- Latterlig lav straff

10.31: Det er nå pause i retten. Gunn Knappe, mor til avdøde Oda Aurora Knappe Løkting (18), mener påstanden om straff er altfor lav.

- Det er latterlig. Et menneskeliv betyr ingenting i Norge, sier hun til HA - tydelig skuffet.

10.36: Stemningen i retten er full av kontraster. Mens noen ler og fleiper høylytt, er de fleste andre tilhørerne stille, alvorlige og tynget av de mørke omstendighetene.

750.000 kroner i oppreisning

10.42: Retten er igjen satt. Bistandsadvokat Helge Hartz skal nå presentere oppreisningskravet på vegne av de seks etterlatte foreldrene. Kravet er på 750.000 kroner, det vil si 125.000 kroner til hver av foreldrene.

- Dette er en tragisk sak. Tre unge liv har gått tapt, og vi har en tiltalt som mest sannsynlig vil være merket for resten av livet. Min jobb er å bistå de etterlatte i saken, og også reise et krav om oppreisning, sier han.

10.43: Hartz mener retten må vurdere å dømme tiltalte etter særdeles skjerpende omstendigheter.

- I høy fart dundret tiltalte inn i en 80-sone, med stor elgfare og tre passasjerer i bilen. Sjåføren har ikke vært påvirket av rus, men likevel raste han bevisst inn i 80-sonen, sier han.

- Aldri sett større skader

10.49: Hartz mener følgende om ulykkesbilens hastighet:

- Hvis vi ser på de faktiske forholdene, så har bilen pulverisert en elg på minst 150 kg. Etter det har bilen ifølge vegvesenet hoppet 22,3 meter i lufta, truffet en stein og fortsatt videre mot et tre. Fra treffpunktet til endepunktet er det 132 meter. Ingenting får meg til å tro at tiltalte har kjørt i kun 110 km/t. Sakkyndig Erik Aanerud mener den absolutte minimumshastigheten må ha vært 137 km/t, men at farten sannsynligvis må ha vært høyere. Aanerud sier han aldri har sett større skader etter sammenstøt med elg.

- Hvis man legger de sakkyndiges vurdering til grunn, er det fastslått at tiltalte holdt en høy hastighet på en strekning hvor det er skiltet elgfare og kun tillatt å kjøre i 80 km/t, sier han.

Slitte dekk og Snapchat-skryt

10.53: Hartz minner om at sjåføren fikk førerkort 20. april 2015, og at han kjøpte ulykkesbilen måneden etter. To til tre uker før ulykken kjøpte han nye framdekk, men på ulykkestidspunktet var dekkene allerede nedslitt. Mønsterdybden var kun 0,2 millimeter da bilen traff elgen.

10.55: Hartz mener ungdommene har brukt Snapchat til å skryte av høy hastighet.

- Man sender ikke en slik melding med fartsmåling dersom man kjører i 80. Ikke i denne kameratgjengen. Her er det snakk om ungdommer som kjører mye bil - fort, sier han.

11.07: Hartz ber om at tiltalte dømmes til å betale 750.000 kroner i oppreisning innen to uker.

11.08: Retten tar lunsj i en time.

- Tiltalte tar ansvar

12.17: Rettssaken fortsetter etter matpausen. Det eneste som gjenstår på denne siste dagen er forsvarer Helge Næss Rustads prosedyre.

- Dette er en usedvanlig tragisk hendelse. Tre nære venner av tiltalte omkom, og han ble selv skadet. Han føler sterkt med de etterlatte, og vet at mange liv er sterkt preget av ulykken. Hendelsen vil prege mange for all framtid, sier han.

Rustad sier tiltalte tar ansvar for det som har skjedd, og at han til tross for manglende hukommelse har forsøkt etter beste evne å bidra til opplysning i saken.

- Tiltalte har opplevd at mange mener han husker, men at han ikke VIL huske. Det stemmer ikke. Han har hatt et sterkt ønske om å kunne bidra mer med opplysninger i saken, sier han.

12.20: Rustad sier tiltalte beklager sterkt det som har skjedd, og at han er forberedt på å ta sin straff.

- Dette er en sak som er preget av følelser, men de samme reglene må gjelde som ellers, sier forsvareren - og minner om beviskrav og rettssikkerhet.

Argumenterer for 110 km/t

12.25: Rustad sier hans klient har stort ønske om å ta ansvar for hendelsen, men påpeker at enhver fornuftig tvil må komme tiltalte til gode.

- Retten bør legge til grunn at tiltalte har kjørt i 110 km/t, sier forsvareren.

Begrunnelsen er at sakkyndig Arvid Aakre mener hastigheten minimum må ha ligget et sted mellom 110 og 125 km/t.

12.28: Rustad trekker fram usikkerhet rundt bruk av sikkerhetsmarginer som skaper tvil om hastigheten. Feilkilder og alternative hendelser må tas hensyn til, mener forsvareren.

- Retten kan ikke se bort fra de alternativer som er mulige innenfor en praktisk og forstandig ramme, sier han.

12.32: Rustad trekker fram sakkyndig Arvid Aakres rapport som mest gunstig for hans klient, og ber om at retten legger denne til grunn for straffeutmålingen.

12.39: Forsvareren bruker mye tid på at de sakkyndige har svært ulikt syn på hastigheten. Han blir avbrutt av dommer Nils Dalseide som påpeker at dette er informasjon retten er kjent med fra før.

Avskriver Snapchat som bevis

12.41: Rustad fortsetter med den omtalte Snapchat-meldingen som angivelig skal ha vist en hastighet på 177 km/t. Forsvareren presiserer at denne meldingen skal ha blitt sendt på et tidligere tidspunkt på kvelden.

12.43: Tiltalte har fortalt at dette bildet skal ha blitt sendt før jentene ble plukket opp, og at han var alene med kameraten i bilen. Speedometeret i bilen skal ifølge tiltalte ha vist 120 km/t på tidspunktet da bildet ble tatt.

- Det kan ikke legges til grunn at tiltalte har kjørt i 177 km/t på ulykkestidspunktet, sier Rustad.

12.48: Den tiltalte 19-åringen sitter med senket hode og hører på. Høyrehånden veksler mellom å støtte hodet og å stryke gjennom håret. Blikket går rett ned i bordplaten.

12.55: Forsvareren bruker mye tid på de ulike beregningene av hastighet basert på vitneobservasjoner.

Inspiserte ikke dekkene

12.57: De slitte dekkene på ulykkesbilen skyldes ifølge forsvareren "spinning", eller "burning".

- Det vi vet er at dekkene foran på bilen var dårlige, men tiltalte opplyser at dekkene var nye. Det er heller ikke riktig slik jeg har oppfattet det, at man ikke har kontrollert dekkene.

12.59: Dommer Dalseide bryter inn og minner om at tiltalte etter ulykken sa han var overrasket over at dekkene var så dårlige.

- Vi må tolke det dithen at tiltalte ikke inspiserte dekkene før kjøreturen på ulykkesdagen, sier Dalseide.

Forsvarer Rustad sier seg enig i at det kan stemme.

13.02: Rustad sier tiltalte erkjenner overtredelse av straffeloven, men ikke tiltalepunktet som omhandler uaktsomhet. Forsvareren mener det må bli opp til retten å avgjøre hvorvidt det eventuelt har blitt utvist uaktsomhet eller grov uaktsomhet i saken.

13.11: Rustad bruker mye tid på spørsmålet om uaktsomhet, og viser til eksempler fra tidligere rettspraksis. Forsvareren påpeker at kjøringen kan ha vært ulovlig og straffbar uten at uaktsomhetsprinsippet trenger å kobles inn.

13.18: Forsvareren oppsummerer med å si at det ikke kan legges til grunn at tiltalte kjørte i over 110 km/t på ulykkestidspunktet. Han minner om at ulykken og det tragiske utfallet var en kombinasjon av en rekke hendelser.

Ber om mildere dom

13.20: Rustad mener elgpåkjørselen må få stor betydning for straffeutmålingen.

- Det er en mindre markant uaktsomhet når føreren mister kontrollen som følge av et eksternt fremmedelement i vegbanen, sier han.

13.24: Vi nærmer oss forsvarerens forslag til straffeutmåling.

13.28: Det påpekes at tiltalte, til tross for sviktende hukommelse, har samarbeidet for å få klarlagt de faktiske forholdene. Han har også erkjent delvis straffskyld, selv om han ikke husker alt som skjedde. Hans unge alder trekkes også fram, i tillegg til de personlige lidelsene han har gjennomgått etter ulykken.

13.37: Rustad ber retten om at den tiltalte 19-åringen dømmes på mildest mulig måte.

13.41: Når det kommer til oppreisningsbeløpet på 750.000 kroner, påpeker forsvareren at det må ligge grov uaktsomhet i bunn.

- Manglende eller feil bilbeltebruk vil påvirke erstatningsbeløpets størrelse. Bruk av bilbelte er et ansvar passasjeren har selv. Tiltalte har selv påpekt viktigheten av å bruke bilbelte, noe han selv gjorde på ulykkestidspunktet, sier Rustad.

13.46: Rustad trekker fram tidligere rettspraksis hvor erstatningssummen har blitt redusert med en tredjedel fordi de omkomne ikke brukte bilbelte.

- Jeg ber om at et eventuelt erstatningskrav blir redusert markant, avslutter han.

13.50: Dermed er prosedyrene unnagjort. Det gjenstår nå bare sluttkommentarer fra aktor, bistandsadvokat og forsvarer. Helt til slutt er det mulig dommeren kan informere om datoen for domsavsigelse.

14.04: Dommer Dalseide gir tiltalte anledning til å komme med en siste replikk, men 19-åringen velger å forholde seg taus.

14.05: Dalseide sier avgjørelsen vil være klar 2. februar klokken 08.30.

Dermed er retten hevet.