I Hamar er frustrasjonen økende over Ringsaker-politikeres steile holdning mot kommunesammenslåing.

I Hamars politiske miljø deler mange oppfatningen om at Ringsaker er «seg selv nok», og spør hva som er vitsen med dyre utredninger og folkemøter, når Ringsakers politikere allerede har bestemt seg.

Økende frustrasjon

Tidligere ordfører og Ap-politiker Morten Aspeli flagget i hele forrige periode at han er positiv til en kommunesammenslåing, og helst at alle fire Hedmarken-kommunene slår seg sammen. Nå ser han dette målet svinne som dugg for solen.

– Jeg er frustrert over at mange, og spesielt Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen, er så bastante mot en sammenslåing. Jeg har respekt for standpunktet, men synes det vitner om mangel på respekt overfor en prosess som går hvor samtlige kommuner bruker tid og penger, sier Aspeli.

Skinnprosess?

Han oppfatter ikke nabokommunen i nord som reelt interessert å gå inn i diskusjonen om sammenslåing.

– Det oppleves nærmest som en skinnprosess hvor man har bestemt seg på forhånd, og det blir helt feil, sier Aspeli.

Han har nå nærmest avskrevet at det blir noen sammenslåing i det hele tatt. Han er dypt uenig at en sammenslåing kan avvises fordi «det går så bra i dag».

– Dette handler om framtida, og hvordan kommunene er rustet til å møte framtidas oppgaver. Jeg er ikke bekymret for kommunenes rolle som tjenesteprodusenter, men for rollen som samfunnsutvikler. For å legge til rette for framtidig befolkningsvekst, arbeidsplasser og boligutbygging, trenger vi større kraft, påpeker Aspeli.

Han er betenkt over at stadig flere interkommunale samarbeid bidrar til å befeste dagens kommunestruktur, og bremse mulige sammenslåinger.

Avviser kritikk

Anita Ihle Steen sier at Hamars politikere må begynne å snakke om hva Ringsaker kan vinne på en sammenslåing.

Oppslaget i HA 18. februar med overskrift «Frierne vil bli sendt på dør» har hisset opp politikere i Hamar. Anita Ihle Steen forholdt seg innledningsvis taus i diskusjonen om sammenslåing, men ble stadig utfordret på hva hun mente. Derfor gikk hun ut som hun gjorde.

– Hamars politikere får forklare oss hva vi ikke har skjønt. Akkurat nå oppleves naboskapet til Hamar som litt kronglete, og jeg opplever at fokus er ensidig på hva Hamar kan få ut av det. De som er veldig for, har et ansvar for å synliggjøre hva vi ikke har skjønt, sier Ihle Steen.

Hun legger til at Hamar og Ringsaker vil samarbeide i framtiden, uansett struktur. Hamar Ap er hjertelig velkommen til å invitere Ringsaker Ap til et møte for å diskutere direkte, sier Ihle Steen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00